Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 0134/5/R/2006  |  7.3.2006

Dohoda o výměně bytů - Bsouhlas jednoho z pronajímatelů (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0133/5/R/2006  |  7.3.2006

Dohoda o výměně bytů - Asouhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0132/5/R/2006  |  7.3.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1555-04 v objektu č.p.1555, ul. Markušova, Praha 4 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0128/5/R/2006  |  7.3.2006

Podstatné náležitosti kupních smluv na výkup zděných garáží na Chodovci (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0126/5/R/2006  |  7.3.2006

Svěření pozemku pod objektem polikliniky Opatovská čp. 1763 v k. ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0124/5/R/2006  |  7.3.2006

Výstavba hromadných parkovacích stání v ul. Vojtíškově (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0121/5/R/2006  |  7.3.2006

Regenerace objektu Petýrkova čp. 1949 - 1953 včetně garáží (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0119/5/R/2006  |  7.3.2006

Grantový program pro oblast protidrogové politiky městské části Praha 11 v roce 2006 - I. kolo (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0118/5/R/2006  |  7.3.2006

Grantový program pro sociální a zdravotní oblast městské části Praha 11 v roce 2006 - I. kolo (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0117/5/R/2006  |  7.3.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (*.doc, 1.02 MB)

č. usnesení: 0114/5/R/2006  |  7.3.2006

Schválení limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro příspěvkové organizace MČ Praha 11 pro rok 2006 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0113/5/R/2006  |  7.3.2006

Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0112/5/R/2006  |  7.3.2006

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0111/5/R/2006  |  7.3.2006

Dohoda o splátkách (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0109/5/R/2006  |  7.3.2006

Směrnice č. S 2006/01 Postup při provádění pokladních operací (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0108/5/R/2006  |  7.3.2006

Změny směrnice č. 1/2004 Kontrolní řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0107/5/R/2006  |  7.3.2006

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0105/4/R/2006  |  21.2.2006

Dohoda o výměně bytů - B souhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0104/4/R/2006  |  21.2.2006

Dohoda o výměně bytů - Csouhlas jednoho z pronajímatelů (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0103/4/R/2006  |  21.2.2006

Byty MHMP - kandidáti navržení komisí pro bytovou problematiku (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0102/4/R/2006  |  21.2.2006

Dohoda o výměně bytů - Asouhlas jednoho z pronajímatelů (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0100/4/R/2006  |  21.2.2006

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0099/4/R/2006  |  21.2.2006

Záměr pronájmu kotelny č.p. 1602, ul. Podjavorinské, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0095/4/R/2006  |  21.2.2006

Záměr úplatného převodu nemovitostí ulice Květnového vítězství č.p. 59 a 1076 a pozemků par.č. 15/1,2 a par.č. 16 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0088/4/R/2006  |  21.2.2006

Rekonstrukce varny ZŠ, Donovalská 1684, Praha 4 (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0087/4/R/2006  |  21.2.2006

Změna názvů zastávek MHD u linky 115 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0085/4/R/2006  |  21.2.2006

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0084/4/R/2006  |  21.2.2006

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byty - dluh nad 100.000,- Kč (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0083/4/R/2006  |  21.2.2006

Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byty - dluh do 100.000,- Kč (*.doc, 55 KB)

č. usnesení: 0082/4/R/2006  |  21.2.2006

Stanovení měsíčního platu vedoucí odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0081/4/R/2006  |  21.2.2006

Změny směrnice č. 2/2005 Podpisový řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0077/3/R/2006  |  7.2.2006

Neprovedení výkonu rozhodnutí v CSSP-JM (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0076/3/R/2006  |  7.2.2006

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 25. ZMČ, konanéhodne 19.1.2006 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0075/3/R/2006  |  7.2.2006

Změny v komisích RMČ (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0073/3/R/2006  |  7.2.2006

Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 16.2.2006 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0071/3/R/2006  |  7.2.2006

Prodloužení doby nájmu částí pozemků v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0066/3/R/2006  |  7.2.2006

Záměr pronájmu kotelny č.p. 1386, ul. Brandlova, Praha 4 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0064/3/R/2006  |  7.2.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1601-02 v objektu č.p. 1601, ul. Podjavorinské, Praha 4 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0062/3/R/2006  |  7.2.2006

Dokončení půdní vestavby v nově vzniklé části nad tělocvičnou ZŠ Chodov (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0061/3/R/2006  |  7.2.2006

Koncepce školství městské části Praha 11 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0060/3/R/2006  |  7.2.2006

Žádost společnosti CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., o snížení nájemného (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0059/3/R/2006  |  7.2.2006

Stanovení příplatku za vedení řediteli příspěvkové organizace MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0058/3/R/2006  |  7.2.2006

Žádost o prominutí části úroku z prodlení Střední odborné škole, s. r. o. (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0057/3/R/2006  |  7.2.2006

Sportovní hala ZŠ Kupeckého - dokumentace k ÚR (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0056/3/R/2006  |  7.2.2006

Investiční záměr - "Chodník podél ul. U Kunratického lesa" (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0055/3/R/2006  |  7.2.2006

Investiční záměr "Rozšíření parku u Chodovské vodní tvrze" (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0052/3/R/2006  |  7.2.2006

Rozpočtové opatření č. 2/06 a rozpis fondu podpory regenerace MČ Praha 11 na rok 2006 (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0051/0/R/2006  |  7.2.2006

Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0050/3/R/2006  |  7.2.2006

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0049/3/R/2006  |  7.2.2006

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0047/3/R/2006  |  7.2.2006

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0045/2/R/2006  |  24.1.2006

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0044/2/R/2006  |  24.1.2006

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0043/2/R/2006  |  24.1.2006

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Filipova 2013, Praha 4, včetně pozemku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0039/2/R/2006  |  24.1.2006

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek parc. č. 176/3 v k. ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0035/2/R/2006  |  24.1.2006

Žádost o souhlas k stavebním úpravám a změně užívání v objektu Opatovská čp. 874 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0034/2/R/2006  |  24.1.2006

Dohoda o výměně bytů - Esouhlas posledního pronajímatele (*.doc, 45.5 KB)

Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9852045x | Ing. David Salát
load