Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0019/1/R/2007  |  10.1.2007

Užívání závěsného znaku (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0018/1/R/2007  |  10.1.2007

Finanční dary členům komisí RMČ za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2006 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0016/1/R/2007  |  10.1.2007

Žádosti o úplatný převod bytových domů v ulici Láskova č.p. 1810-1812, 1814-1816 a 1817-1819 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0011/1/R/2007  |  10.1.2007

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.68 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0009/1/R/2007  |  10.1.2007

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2007 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0008/1/R/2007  |  10.1.2007

Grantový program MČ Praha 11 pro sociální a zdravotní oblast na rok 2007 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0007/1/R/2007  |  10.1.2007

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0006/1/R/2007  |  10.1.2007

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0005/1/R/2007  |  10.1.2007

Dohoda o splátkách (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0004/1/R/2007  |  10.1.2007

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2007  |  10.1.2007

Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0002/1/R/2007  |  10.1.2007

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0001/1/R/2007  |  10.1.2007

Jmenování vedoucího odboru státní sociální podpory (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 1042/33/R/2006  |  20.12.2006

Podstatné náležitosti smlouvy o poskytování právních služeb (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 1039/33/R/2006  |  20.12.2006

Rozpracování dotazů, připomínek a podnětů z 2. ZMČ, konaného dne 12. 12. 2006 (*.doc, 56 KB)

č. usnesení: 1038/33/R/2006  |  20.12.2006

Pochozí zóna Háje - spoluvlastníci (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 1037/33/R/2006  |  20.12.2006

Záměr pronájmu nemovitosti - hromadných garáží v ulici Vojtíškova, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1034/33/R/2006  |  20.12.2006

Ve věci změny pracovního poměru založeného jmenováním do funkce vedoucího odboru (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1033/33/R/2006  |  20.12.2006

Stanovení odměny vedoucímu odboru Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 1032/33/R/2006  |  20.12.2006

Jmenování vedoucího odboru územního rozvoje (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 1031/33/R/2006  |  20.12.2006

Zdravotní a sociální komise (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1030/33/R/2006  |  20.12.2006

Sportovní komise (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 1029/33/R/2006  |  20.12.2006

Komise pro výchovu a vzdělávání (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 1028/33/R/2006  |  20.12.2006

Komise pro správu majetku (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 1027/33/R/2006  |  20.12.2006

Komise pro podporu regenerace (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 1026/33/R/2006  |  20.12.2006

Komise pro otevírání obálek (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1025/33/R/2006  |  20.12.2006

Komise pro likvidaci majetku (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1024/33/R/2006  |  20.12.2006

Mediální komise (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 1023/33/R/2006  |  20.12.2006

Kulturní komise (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1022/33/R/2006  |  20.12.2006

Finanční komise (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 1021/33/R/2006  |  20.12.2006

Dopravní komise (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 1020/33/R/2006  |  20.12.2006

Bytová komise (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1019/33/R/2006  |  20.12.2006

Bezpečnostní komise (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 1018/33/R/2006  |  20.12.2006

Zrušení usnesení ve věci jmenování členů komisí RMČ (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 1017/33/R/2006  |  20.12.2006

Plán finančních kontrol OK OKS na I. čtvrtletí 2007 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 1016/33/R/2006  |  20.12.2006

Projektový manažer pro přípravu výstavby radnice MČ Praha 11 (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1015/33/R/2006  |  20.12.2006

Dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci při zajištění lékařské služby první pomoci (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1014/33/R/2006  |  20.12.2006

Výběrové řízení na funkci ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Jižní Město II (dále jen SZZ JM II) (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1013/33/R/2006  |  20.12.2006

Změna provozování azylového bytu Centra sociálních služeb Praha Jižní Město (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 1012/33/R/2006  |  20.12.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.95 v čp.736, ulice Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 1010/33/R/2006  |  20.12.2006

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1v č.p. 550, ul. Mendelova, k.ú. Háje (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 1007/33/R/2006  |  20.12.2006

Výpověď z nájmu bytu C (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 1006/33/R/2006  |  20.12.2006

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 1005/33/R/2006  |  20.12.2006

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 1004/33/R/2006  |  20.12.2006

Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byty (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 1003/33/R/2006  |  20.12.2006

Jmenování ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení JM II na dobu určitou (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 1001/32/R/2006  |  11.12.2006

Zdravotní a sociální komise (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 1000/32/R/2006  |  11.12.2006

Sportovní komise (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0999/32/R/2006  |  11.12.2006

Kulturní komise (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0998/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro správu majetku (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0997/32/R/2006  |  11.12.2006

Mediální komise (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0996/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro výchovu a vzdělávání (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0995/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro otevírání obálek (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0994/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro likvidaci majetku (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0993/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro bezpečnost (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0992/32/R/2006  |  11.12.2006

Komise pro dopravu (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0991/32/R/2006  |  11.12.2006

Bytová komise (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0990/32/R/2006  |  11.12.2006

Finanční komise (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0988/32/R/2006  |  11.12.2006

Volba předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 64.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0987/32/R/2006  |  11.12.2006

Zrušení a zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0985/32/R/2006  |  11.12.2006

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov pro PREdistribuci, a.s. (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0981/31/R/2006  |  7.12.2006

Žádost o použití znaku MČ Praha 11 (*.doc, 43.5 KB)

č. usnesení: 0979/31/R/2006  |  7.12.2006

Pracovní skupina "NA PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRAVODAJSKO-PUBLICISTICKÉHO POŘADU AKTUÁL" (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0978/31/R/2006  |  7.12.2006

Pracovní skupiny (*.doc, 56 KB)

č. usnesení: 0972/31/R/2006  |  7.12.2006

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8263/N pro fyzickou osobu (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0971/31/R/2006  |  7.12.2006

Revokace usnesení RMČ č. 0726/21/R/2006 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0970/31/R/2006  |  7.12.2006

Žádost o pronájem bytu 1+1 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0969/31/R/2006  |  7.12.2006

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o nájmu bytu č.3 v čp.1810, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0968/31/R/2006  |  7.12.2006

Projektový manažer (PM) pro přípravu výstavby radnice MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0967/31/R/2006  |  7.12.2006

Projektová dokumentace na "Multifunkční sportovní centrum u ZŠ Květnového vítězství" (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0966/31/R/2006  |  7.12.2006

Výběr organizátora zadávacích řízení (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0964/31/R/2006  |  7.12.2006

Souhlas k odprodeji majetku ZŠ s RvJ K Milíčovu (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0963/31/R/2006  |  7.12.2006

Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č.1 v čp.1784, ul. Malenická, k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 10009072x | Ing. David Salát
load