Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0058/2/R/2008  |  23.1.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.95 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0057/2/R/2008  |  23.1.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.89 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 52.5 KB)

č. usnesení: 0056/2/R/2008  |  23.1.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.45 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 53 KB)

č. usnesení: 0041/2/R/2008  |  23.1.2008

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 482/1 v k. ú. Háje fyzickým osobám (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0040/2/R/2008  |  23.1.2008

Prodloužení doby výpůjčky částí pozemků v k. ú. Chodov pro právnickou osobu (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0038/2/R/2008  |  23.1.2008

Odpis pohledávky MČ Praha 11 za nájemkyní nebytového prostoru v objektu čp. 2097, ulice Hrudičkova (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0037/2/R/2008  |  23.1.2008

Dohoda o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti společnosti Kifara CZ, spol. s r.o., IČ 27074439 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0034/2/R/2008  |  23.1.2008

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0033/2/R/2008  |  23.1.2008

Souhlas k uzavření podnájemní smlouvy pro Základní školu, Praha 4, Donovalská 1684 (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0032/2/R/2008  |  23.1.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 1503, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0029/2/R/2008  |  23.1.2008

Rozpis rozpočtu fondu podpory regenerace MČ Praha 11 na rok 2008 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0026/2/R/2008  |  23.1.2008

Přehled o plnění a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za rok 2007 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0022/2/R/2008  |  23.1.2008

Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2008 (*.doc, 56.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0020/2/R/2008  |  23.1.2008

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0018/2/R/2008  |  23.1.2008

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0016/1/R/2008  |  9.1.2008

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 2333 v ulici Vojtíškova, Praha 4 (*.doc, 52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0013/1/R/2008  |  9.1.2008

Změny v komisích RMČ (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0010/1/R/2008  |  9.1.2008

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1754-03 ve 4. NP objektu č.p. 1754, ulice Opatovská, o celkové výměře 750,95 m2 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0006/1/R/2008  |  9.1.2008

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0005/1/R/2008  |  9.1.2008

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 11. ZMČ, konaného dne 12.12.2007 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0003/1/R/2008  |  9.1.2008

Rozpočtové opatření č. 168/07 - snížení účelové dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0002/1/R/2008  |  9.1.2008

Stanovení měsíčních platů ředitelům příspěvkových organizací MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 1190/33/R/2007  |  19.12.2007

Změna podstatných náležitostí pronájmu nebytových prostor a pozemku Hrabákova 2001, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 1182/33/R/2007  |  19.12.2007

Kontejnerová sestava - výjezdní stanoviště rychlé záchranné služby (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1180/33/R/2007  |  19.12.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1390, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 1178/33/R/2007  |  19.12.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.27 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 1177/33/R/2007  |  19.12.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.26 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 1176/33/R/2007  |  19.12.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.44 v čp.535, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 1175/33/R/2007  |  19.12.2007

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.50 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 1165/33/R/2007  |  19.12.2007

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2117/435 v k. ú. Chodov pro právnickou osobu (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1164/33/R/2007  |  19.12.2007

Záměr úplatného převodu objektu čp. 2139 v ul. Stříbrského v k. ú. Chodov právnické osobě (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1162/33/R/2007  |  19.12.2007

Dodatek č.2 - Vybudování multifunkčního dohledového centra a dodávka technologie do stávajících objektů (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1161/33/R/2007  |  19.12.2007

Dodatek č.1 - Regenerace bytových objektů Petýrkova 1949,1950,1952,1953 Praha 11 - Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1155/33/R/2007  |  19.12.2007

Svěření pozemků v ulici Filipova v k. ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1150/33/R/2007  |  19.12.2007

Stanovisko JUDr. Pohla k podání ústavní stížnosti (*.doc, 45 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714875x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load