Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 1109/38/R/2021  |  8.11.2021

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022 (*pdf, 12.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1108/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R. P. ze sociálních důvodů - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.9 KB)

č. usnesení: 1107/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M. Š. ze sociálních důvodů - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.05 KB)

č. usnesení: 1105/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D. B. ze sociálních důvodů - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.32 KB)

č. usnesení: 1104/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s B. G. ze sociálních důvodů - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.27 KB)

č. usnesení: 1103/38/R/2021  |  8.11.2021

Dar na pomoc lidem zasaženým výbuchem v Koryčanech dne 15. 09. 2021 (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1097/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.G.D. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.93 KB)

č. usnesení: 1096/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.B. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.33 KB)

č. usnesení: 1095/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s ESET - HELP, z.s. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.91 KB)

č. usnesení: 1094/38/R/2021  |  8.11.2021

Žádost M.B. o výmaz zástavního práva (*pdf, 15 KB)

č. usnesení: 1093/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.V. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 1092/38/R/2021  |  8.11.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. ve veřejném zájmu – 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 1089/38/R/2021  |  8.11.2021

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 14.83 KB)

č. usnesení: 1088/38/R/2021  |  8.11.2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (*pdf, 14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1087/38/R/2021  |  8.11.2021

Pracovní skupiny - AKTUALIZACE (*pdf, 18.21 KB)

č. usnesení: 1086/38/R/2021  |  8.11.2021

Smlouva o provedení exekuce (*pdf, 14.16 KB)

č. usnesení: 1084/38/R/2021  |  8.11.2021

Mediální komise - rezignace člena (*pdf, 12.04 KB)

č. usnesení: 1083/38/R/2021  |  8.11.2021

Komise pro životní prostředí - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.35 KB)

č. usnesení: 1080/38/R/2021  |  8.11.2021

Rozpočtové opatření č. 145/21 - přesun finančních prostředků na údržbu hřbitova (*pdf, 13.13 KB)

č. usnesení: 1075/37/R/2021  |  25.10.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Emilie Hyblerové č. p. 524, 525 a 526. (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1074/37/R/2021  |  25.10.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Brandlova č. p. 1383, 1384 a 1385. (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1073/37/R/2021  |  25.10.2021

Podstatné body shromáždění vlastníků jednotek Podjavorinské č.p. 1601 (*pdf, 13.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1069/37/R/2021  |  25.10.2021

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2022 (*pdf, 13.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1068/37/R/2021  |  25.10.2021

Vyhlášení dotačního programu městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2022 (*pdf, 13.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1066/37/R/2021  |  25.10.2021

Sociální a zdravotní komise - rezignace členky (*pdf, 12.15 KB)

č. usnesení: 1065/37/R/2021  |  25.10.2021

Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.61 KB)

č. usnesení: 1064/37/R/2021  |  25.10.2021

Finanční komise - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.43 KB)

č. usnesení: 1063/37/R/2021  |  25.10.2021

Bezpečnostní komise - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.41 KB)

č. usnesení: 1062/37/R/2021  |  25.10.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Valentova č. p. 1744 (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1061/37/R/2021  |  25.10.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1551 (*pdf, 13.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1060/37/R/2021  |  25.10.2021

Hlasování společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1566 (*pdf, 13.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1059/37/R/2021  |  25.10.2021

Schválení smlouvy o výpůjčce č. 2/21/2311/028 - Jažlovická (*pdf, 13.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1051/37/R/2021  |  25.10.2021

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-49 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4 (*pdf, 13.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1048/37/R/2021  |  25.10.2021

Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 397/3 v k. ú. Chodov pro fyzické osoby (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1047/37/R/2021  |  25.10.2021

Skončení nájmu bytu zvláštního určení s J.H. dohodou (*pdf, 13.46 KB)

č. usnesení: 1046/37/R/2021  |  25.10.2021

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3341/140 v k. ú. Chodov (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1045/37/R/2021  |  25.10.2021

Záměr prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Háje, pro umístění reklamního zařízení (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1042/37/R/2021  |  25.10.2021

Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu v ulici Opatovská čp. 874, nájemce AUTOSKLO TORO s.r.o., IČO 28247400 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1041/37/R/2021  |  25.10.2021

Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2021 - 2. pololetí (*pdf, 12.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1040/37/R/2021  |  25.10.2021

Podstatné náležitosti darovací smlouvy s Fondem ohrožených dětí (*pdf, 13.96 KB)

č. usnesení: 1033/36/R/2021  |  13.10.2021

Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 21.10.2021 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1031/36/R/2021  |  13.10.2021

Svěření pozemků v k. ú. Háje mezi ulicemi Mírového hnutí, Ke Stáčírně a Brechtova (*pdf, 14.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1025/35/R/2021  |  11.10.2021

Stížnost ohledně průběhu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 (*pdf, 12.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1024/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.K. k bytu rozměrově menšímu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.29 KB)

č. usnesení: 1023/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.B. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.53 KB)

č. usnesení: 1022/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s O.D. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.28 KB)

č. usnesení: 1021/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s N.K. - 11. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.85 KB)

č. usnesení: 1020/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.B. a M.B. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.13 KB)

č. usnesení: 1019/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.H. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.9 KB)

č. usnesení: 1018/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.H. - 2 prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.93 KB)

č. usnesení: 1017/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.B. - 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.38 KB)

č. usnesení: 1015/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s Š.Z. ve veřejném zájmu – 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.33 KB)

č. usnesení: 1014/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.P. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 1013/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.Š. ve veřejném zájmu – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.96 KB)

č. usnesení: 1012/35/R/2021  |  11.10.2021

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.S. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.89 KB)

Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9852066x | Ing. David Salát
load