Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28420

č. usnesení: 0605/17/R/2008  |  6.8.2008

Investiční záměr "Minigolfové hřiště v Jihoměstském parku" (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0604/17/R/2008  |  6.8.2008

Svěření pozemků v k. ú. Chodov - lokalita Zdiměřická a V Benátkách (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0603/17/R/2008  |  6.8.2008

Soutěž - Regenerace Jižního Města 2008 - vyhodnocení (*.doc, 50.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0602/17/R/2008  |  6.8.2008

Prominutí poplatků z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0601/17/R/2008  |  6.8.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0600/17/R/2008  |  6.8.2008

Žádost o prominutí poplatků z prodlení (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0599/17/R/2008  |  6.8.2008

Žádost Ing. Lubomíra Zelenky (IČ 12605506) o uzavření dodatku ke smlouvě č. SM 0500002604 ze dne 28.12.2005 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0597/17/R/2008  |  6.8.2008

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0596/17/R/2008  |  6.8.2008

Rozpočtové opatření č. 65/08 - příjem z vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0595/17/R/2008  |  6.8.2008

Rozpočtové opatření č. 66/08 - finanční vypořádání za rok 2007 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0594/16/R/2008  |  16.7.2008

Obytný soubor "TROJMEZÍ - VÝCHOD" - úprava ÚPn č. 0646 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0591/16/R/2008  |  16.7.2008

Změny v komisích RMČ (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0590/16/R/2008  |  16.7.2008

Ad hoc komise pro posouzení žádostí V. programu MHMP v sociální oblasti (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0586/16/R/2008  |  16.7.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 57, ul. Květnového vítězství, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0585/16/R/2008  |  16.7.2008

Změna nájemního vztahu MŠ, Praha 4, Markušova 1556 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0584/16/R/2008  |  16.7.2008

Změny směrnice S 01 - Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0578/16/R/2008  |  16.7.2008

Rozpočtové opatření č. 59/08 - účelová investiční dotace na regeneraci bytového objektu Majerského (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0575/16/R/2008  |  16.7.2008

Záměr pronájmu bytů z bytového fondu hl. m. Prahy,formou výběrového řízení (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0574/16/R/2008  |  16.7.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.17 v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0573/16/R/2008  |  16.7.2008

Byt č.114 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0564/16/R/2008  |  16.7.2008

Pronájem bytu v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, Mgr. Květoslavě Šamajové (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0563/16/R/2008  |  16.7.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.72 v čp.1388, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0562/16/R/2008  |  16.7.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.131 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0553/16/R/2008  |  16.7.2008

Prodloužení doby výpůjčky částí pozemků v k. ú. Chodov pro právnickou osobu (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0550/16/R/2008  |  16.7.2008

Záměr prodeje pozemku parc. č.1681 v k. ú. Chodov, ulice Ke Stáčírně, fyzické osobě (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0549/16/R/2008  |  16.7.2008

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1763-18 v objektu č.p. 1763, ul. Opatovská, Praha 4 (*.doc, 53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0545/16/R/2008  |  16.7.2008

Odpis pohledávky MČ Praha 11 za společností LANA, spol. s r. o., IČ 49620347 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0543/16/R/2008  |  16.7.2008

Odpis pohledávky MČ Praha 11 za panem P. Š., nájemcem nebytového prostoru v objektu č.p. 2134 v ulici Čenětická (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0542/16/R/2008  |  16.7.2008

Odpis pohledávky MČ Praha 11 za společností Uzeniny - CHMEL, s.r.o., IČ 25639200 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0541/16/R/2008  |  16.7.2008

Výpověď z nájmu bytu C (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0540/16/R/2008  |  16.7.2008

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0539/16/R/2008  |  16.7.2008

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0538/16/R/2008  |  16.7.2008

Výpověď z nájmu bytu (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0537/16/R/2008  |  16.7.2008

Splátková dohoda (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0536/15/R/2008  |  25.6.2008

Byt č.104 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0534/15/R/2008  |  25.6.2008

Regenerace bytového domu Jažlovická 1314 - 1315, Praha 4 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0533/15/R/2008  |  25.6.2008

Řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Prahy 11 - 2. - 4. etapa (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0531/15/R/2008  |  25.6.2008

Uzavření smlouvy o nájmu na objekt č.p. 1662, ulice Donovalská, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0530/15/R/2008  |  25.6.2008

Uzavření smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 3341/45 v k. ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0529/15/R/2008  |  25.6.2008

Výpověď z nájmu smlouvy uzavřené s FC TJ Háje - Jižní Město (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0528/15/R/2008  |  25.6.2008

Smlouva o dílo - Bezpečné Jižní Město (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0527/15/R/2008  |  25.6.2008

Jmenování vedoucího odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0525/15/R/2008  |  25.6.2008

Příjetí finančního účelového daru od Nadace VIA (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0524/15/R/2008  |  25.6.2008

Rozpracování dotazů, podnětů a připomínek z 15. ZMČ, konaného dne 16. 6. 2008 (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0522/15/R/2008  |  25.6.2008

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.28 v čp.1567, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0515/15/R/2008  |  25.6.2008

Rozšíření celkové plochy bytu č.10 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0514/15/R/2008  |  25.6.2008

Změny v sazebnících úhrad za poskytované sociální služby od 1.7.2008 a od 1.10.2008 (*.doc, 45 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9764863x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load