Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0667/18/R/2010  |  14.7.2010

Zpětvzetí výpovědi nájemních smluv na svěřená parkoviště (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0660/18/R/2010  |  14.7.2010

Záměr prodeje pozemku parc. č. 394/16 v k. ú. Chodov, ul. V Benátkách, právnické osobě (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0659/18/R/2010  |  14.7.2010

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2336/292 v k. ú. Chodov, fyzickým osobám (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0658/18/R/2010  |  14.7.2010

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1226 v k. ú. Háje právnické osobě (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0657/18/R/2010  |  14.7.2010

Regenerace obvodového pláště objektu Modletická 1401 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0655/18/R/2010  |  14.7.2010

Nájem bytu č. 88 v čp. 1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov, z veřejného zájmu (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0654/18/R/2010  |  14.7.2010

Rozpočtové opatření č. 93/10 - zvýšení rozpočtu na akci Dostavba ošetřovatelského zařízení v objektu Janouchova (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0648/18/R/2010  |  14.7.2010

Pořadí zájemců na nájem bytů HMP (vybráni formou výběrového řízení) (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0645/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.48 v čp.534, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0644/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.6 v čp.1389, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0642/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1385, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0641/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.46 v čp.1744, ul. Valentova, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0640/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.2 v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0639/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.22 v čp.1385, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0638/18/R/2010  |  14.7.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.92 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0637/18/R/2010  |  14.7.2010

Byt č.21 v čp.1567, v ul. Bachova, k.ú. Chodov (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0636/18/R/2010  |  14.7.2010

Byt č.21 v čp.1621, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0635/18/R/2010  |  14.7.2010

Byt č.2 v čp.1815, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0634/18/R/2010  |  14.7.2010

Výpověď z nájmu bytu D (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0633/18/R/2010  |  14.7.2010

Výpověď z nájmu bytu C (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0632/18/R/2010  |  14.7.2010

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0631/18/R/2010  |  14.7.2010

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0629/17/R/2010  |  23.6.2010

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. a stavu jejího majetku (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0625/17/R/2010  |  23.6.2010

Změna v rejstříku škol a školských zařízení Mateřské školy, Praha 4, Janouchova 671 (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0624/17/R/2010  |  23.6.2010

Přijetí věcného daru (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0623/17/R/2010  |  23.6.2010

Smlouva o realizaci poradenské činnosti - profesní diagnostiky (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0618/17/R/2010  |  23.6.2010

Rozpočtové opatření č. 86/10 - přesun finančních prostředků z oddílu 64 do oddílu 31+32; akce "Malování podchodů 2010" (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0610/17/R/2010  |  23.6.2010

Odpis pohledávky MČ Praha 11 za občanským sdružením Centrum aktivního porodu, IČ 70860670 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0607/17/R/2010  |  23.6.2010

Výpověď z nájmu bytu B (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0606/17/R/2010  |  23.6.2010

Výpověď z nájmu bytu A (*.doc, 46 KB)

č. usnesení: 0605/17/R/2010  |  23.6.2010

Odpis pohledávky nad 100.000,-- Kč (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0604/17/R/2010  |  23.6.2010

Nájem bytu č.1 v čp. 1480, ul. Konstantinova, k.ú. Chodov, z veřejného zájmu (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0603/17/R/2010  |  23.6.2010

Nájem bytu č.1 v čp. 518, ul. Stachova, k.ú. Háje, z veřejného zájmu (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0602/17/R/2010  |  23.6.2010

Nájem bytu č.1 v čp.57, ul. Květnového vítězství, k.ú.Chodov, z veřejného zájmu (*.doc, 59.5 KB)

č. usnesení: 0601/17/R/2010  |  23.6.2010

Schválení výjimek z počtu dětí v mateřských školách MČ Praha 11 pro školní rok 2010/2011 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0600/17/R/2010  |  23.6.2010

Oceňování pracovníků ve školství Městské části Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0598/17/R/2010  |  23.6.2010

Polyfunkční soubor Jonathan - úprava ÚPn SÚ hl. m. Prahy č. U 0890 v k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0597/17/R/2010  |  23.6.2010

Úprava ÚPn SÚ hl. m. Prahy č. U0869 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0596/17/R/2010  |  23.6.2010

Nástavba objektu firmy ASTERIX a.s. - výjimečně přípustná stavba - úprava návrhu (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0595/17/R/2010  |  23.6.2010

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0593/16/R/2010  |  14.6.2010

Městské naučné arboretum (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0592/16/R/2010  |  14.6.2010

Zoopark Prahy 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0591/16/R/2010  |  14.6.2010

Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2010 - 2014 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0589/15/R/2010  |  9.6.2010

Rozpočtové opatření č. 82/10 - navýšení rozpočtové rezervy oddílu 64 z prostředků minulých let (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0587/15/R/2010  |  9.6.2010

Úprava vnitřních dispozic Modletická 1401, Praha 4 (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0586/15/R/2010  |  9.6.2010

Jedenáctka vs - příprava území (*.doc, 52.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0584/15/R/2010  |  9.6.2010

Návrhy na čestná občanství a ceny MČ Praha 11 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0583/15/R/2010  |  9.6.2010

Návrhy na ocenění Ředitel Prahy 11 a váleční veteráni 2. světové války Prahy 11 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0582/15/R/2010  |  9.6.2010

Návrh programu 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 22.6.2010 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0581/15/R/2010  |  9.6.2010

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.106 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje, s azylantem (*.doc, 51.5 KB)

č. usnesení: 0580/15/R/2010  |  9.6.2010

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1610, ul. Vejvanovského o celkové výměře 430,9 m2 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0577/15/R/2010  |  9.6.2010

Podnájem bytu v objektu čp. 2149, ul. Babákova, Praha 4, k.ú. Chodov, z veřejného zájmu (*.doc, 53.5 KB)

č. usnesení: 0576/15/R/2010  |  9.6.2010

Komplexní údržba a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0575/15/R/2010  |  9.6.2010

Správa a údržba kamerového sytému, MDC a přenosové sítě projektu BJM MČ Praha 11 (*.doc, 48.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0574/15/R/2010  |  9.6.2010

Úprava vnitřních dispozic Modletická 1401, Praha 4 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0573/15/R/2010  |  9.6.2010

Soutěž - Regenerace Jižního Města 2010 - vyhodnocení (*.doc, 55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0571/15/R/2010  |  9.6.2010

Rozpočtové opatření č. 79/10 - dotace na zajištění bydlení pro azylanty (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 10008927x | Ing. David Salát
load