Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0716/22/R/2011  |  29.9.2011

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684 - investiční záměr (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0715/22/R/2011  |  29.9.2011

Rekonstrukce stávajících hřišť ZŠ, Praha 4, Květnového vítězství 1554 - investiční záměr (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0713/22/R/2011  |  29.9.2011

Služební cesta na Slovinsko (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0712/22/R/2011  |  29.9.2011

Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0711/22/R/2011  |  29.9.2011

Měsíční odměna uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0710/21/R/2011  |  19.9.2011

Změna v komisi pro výchovu a vzdělávání (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0709/21/R/2011  |  19.9.2011

Změny přílohy usnesení RMČ č. 1040/27/R/2010 ze dne 15. 11. 2010 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0708/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu panu M.G. a paní J.G. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0707/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu paní V.B. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0706/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu paní H.J. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0705/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu paní I.S. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0702/20/R/2011  |  14.9.2011

Služební cesta do Německa (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0701/20/R/2011  |  14.9.2011

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0700/20/R/2011  |  14.9.2011

Změna účelu části poskytnutého příspěvku MŠ Hroncova (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0697/20/R/2011  |  14.9.2011

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1641-01 v objektu čp. 1641, ulice Brandlova, Praha 4 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0696/20/R/2011  |  14.9.2011

Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 914 v k.ú. Háje, nájemce MATCH POINT s.r.o., IČ 26496003 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0692/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.19 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0691/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.106 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0690/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.77 v čp.1621, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0689/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.16 v čp.1355/4, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0688/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.122 v čp.1641, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0687/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.2 v čp.1385, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0686/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.69 v čp.1601, ul. Podjavorinské, k.ú. Chodov (*.doc, 51 KB)

č. usnesení: 0685/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.4 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0684/20/R/2011  |  14.9.2011

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp.1506, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*.doc, 52 KB)

č. usnesení: 0683/20/R/2011  |  14.9.2011

Bytová jednotka č.613 v čp.1816, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*.doc, 49 KB)

č. usnesení: 0682/20/R/2011  |  14.9.2011

Byt č.102 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0681/20/R/2011  |  14.9.2011

Byt č.62 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*.doc, 50 KB)

č. usnesení: 0678/20/R/2011  |  14.9.2011

Dohoda o provedení stavby pro Společenství vlastníků jednotek Jarníkova 1868 - 1870 (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0677/20/R/2011  |  14.9.2011

Dohoda o provedení stavby pro právnickou osobu (*.doc, 48.5 KB)

č. usnesení: 0676/20/R/2011  |  14.9.2011

Dohoda o provedení stavby pro Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 - Háje (*.doc, 47.5 KB)

č. usnesení: 0675/20/R/2011  |  14.9.2011

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Chodov pro spol. PREdistribuce, a.s. (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0674/20/R/2011  |  14.9.2011

Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Háje pro spol. PREdistribuce, a.s. (*.doc, 49.5 KB)

č. usnesení: 0673/20/R/2011  |  14.9.2011

Zrušení usnesení RMČ číslo 0094/4/R/2011 ze dne 14.2.2011 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0672/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu paní A.P. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0671/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu panu T.J. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0670/20/R/2011  |  14.9.2011

Výpověď z nájmu bytu paní M.K. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0669/20/R/2011  |  14.9.2011

Další služby pro komplexní údržbu a úklid veřejné zeleně a jejího vybavení v MČ Praha 11 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0666/20/R/2011  |  14.9.2011

Nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0664/19/R/2011  |  7.9.2011

JEDENÁCTKA VS - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - dodatečné stavební práce (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0663/19/R/2011  |  7.9.2011

Zrušení usnesení RMČ č. 0578/16/R/2011 ze dne 9. 8. 2011 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0661/19/R/2011  |  7.9.2011

Revokace usnesení RMČ č. 0610/17/R/2011 ze dne 17.8.2011 - Změny v komisích RMČ (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0660/19/R/2011  |  7.9.2011

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 19.9.2011 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0656/19/R/2011  |  7.9.2011

Rozpočtové opatření č. 85/11 - projektová dokumentace na zateplení DPS Šalounova z odpočtu DPH (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0650/19/R/2011  |  7.9.2011

Likvidace hmotného majetku (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0647/18/R/2011  |  31.8.2011

JM I-ukončení Centrálního parku-centrální chodník a související objekty (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0646/18/R/2011  |  31.8.2011

Regenerace obvodového pláště DPS Blatenská 2146 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0641/18/R/2011  |  31.8.2011

Rozpočtové opatření č. 80/11 - zabezpečení krytí ostatních výdajů oddílu 36 z rezervy oddílu 64 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0640/18/R/2011  |  31.8.2011

Rozpočtové opatření č. 78/11 - zvýšení rozpočtu o účelové finanční dary na pořádání akce 11 dnů Prahy 11 (*.doc, 49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0637/18/R/2011  |  31.8.2011

Rozpočtové opatření č. 77/11 - příspěvky na nájemné MŠ (z FRR) (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0633/18/R/2011  |  31.8.2011

Rozpočtové opatření č. 76/11 - na krytí občerstvení pro zasedání ZMČ z rezervy odd. 64 (*.doc, 44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0632/18/R/2011  |  31.8.2011

Rozpočtové opatření č. 71/11 - odvod části výtěžku z provozování VHP (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0631/18/R/2011  |  31.8.2011

Příkaz k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11 v roce 2011 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0630/18/R/2011  |  31.8.2011

Grantový program v oblasti životního prostředí pro rok 2012 (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0629/18/R/2011  |  31.8.2011

Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2012 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0628/18/R/2011  |  31.8.2011

Grantový program pro oblast kultury na rok 2012 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0627/18/R/2011  |  31.8.2011

Grantový program pro oblast školství na rok 2012 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0620/18/R/2011  |  31.8.2011

Podstatné náležitosti dodatků k nájemním smlouvám mateřských škol zřízených MČ Praha 11 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0619/18/R/2011  |  31.8.2011

Výpověď z nájmu bytu paní P.B. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0618/18/R/2011  |  31.8.2011

Výpověď z nájmu bytu panu D.J. a paní O.J. (*.doc, 45 KB)

č. usnesení: 0617/18/R/2011  |  31.8.2011

Výpověď z nájmu bytu paní L.W. (*.doc, 45 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714798x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load