Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0845/21/R/2012  |  12.9.2012

Mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských školMČ Praha 11 (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0844/21/R/2012  |  12.9.2012

Grantový program MČ Praha 11 pro oblast školství na rok 2013 (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0843/21/R/2012  |  12.9.2012

Grantový program MČ Praha 11 na rok 2013 pro oblast kultury (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0842/21/R/2012  |  12.9.2012

Grantový program MČ Praha 11 na rok 2013 pro oblast sportu tělovýchovy (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0841/21/R/2012  |  12.9.2012

Pracovní cesta na Slovensko (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0840/21/R/2012  |  12.9.2012

Stanovení měsíčních platů vedoucím odborů Úřadu MČ Praha 11 (*.doc, 44.5 KB)

č. usnesení: 0839/21/R/2012  |  12.9.2012

Změny směrnice S 2007/01 Podpisový řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0834/20/R/2012  |  29.8.2012

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu paní M.K. (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0833/20/R/2012  |  29.8.2012

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku v k.ú. Háje, nájemce MATCH POINT s.r.o., IČ 26496003 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0832/20/R/2012  |  29.8.2012

Návrh pořadu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 10.9.2012 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0829/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535 v k.ú. Háje (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0828/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 521, č.p. 522 a č.p. 523 v k.ú. Háje (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0827/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0826/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0825/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1390, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0824/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1389, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0823/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1388, k.ú. Chodov (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0822/20/R/2012  |  29.8.2012

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735, k.ú. Háje (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0809/20/R/2012  |  29.8.2012

Dohoda o provedení stavby pro Společenství vlastníků Benkova 1691, 1692 a 1693 v Praze 4 (*.doc, 50.5 KB)

č. usnesení: 0807/20/R/2012  |  29.8.2012

Změna sídla společnosti Centrum prevence, o.s., IČ 28561163, na adresu podnájmu (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0805/20/R/2012  |  29.8.2012

Prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0803/20/R/2012  |  29.8.2012

Obecné podmínky pro poskytování grantů MČ Praha 11 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0797/20/R/2012  |  29.8.2012

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*.doc, 47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0795/20/R/2012  |  29.8.2012

Změny směrnice S 2006/05 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0794/20/R/2012  |  29.8.2012

Změny směrnice S 2006/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0793/19/R/2012  |  8.8.2012

Výkon rozhodnutí vyklizením bytu pana J.V. a paní M.V. (*.doc, 48 KB)

č. usnesení: 0792/19/R/2012  |  8.8.2012

Souhlas s poskytováním prohlášení vlastníka (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0791/19/R/2012  |  8.8.2012

Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-07, objektu čp. 874, ulice Opatovská (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/19/R/2012  |  8.8.2012

Vyklizení nebytových prostor č. 1390-03, v objektu čp. 1390, ulice Modletická, Praha 4 (*.doc, 48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0784/19/R/2012  |  8.8.2012

Záměr úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1641v k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0783/19/R/2012  |  8.8.2012

Záměr úplatného převodu bytových jednotek v ul. Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, vše v k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0782/19/R/2012  |  8.8.2012

Záměr úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551v k.ú. Chodov (*.doc, 46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0778/19/R/2012  |  8.8.2012

Smlouva o poskytování právních služeb (*.doc, 45.5 KB)

č. usnesení: 0776/19/R/2012  |  8.8.2012

Podnět na podání celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy "Park Háje - jih" (*.doc, 45.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0775/19/R/2012  |  8.8.2012

Návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy - společné jednání (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0774/19/R/2012  |  8.8.2012

Změna usnesení ZMČ č. 04/1/Z/2010 ze dne 9. 11. 2010 (*.doc, 47.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0773/19/R/2012  |  8.8.2012

Změna v kulturní komisi (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0769/19/R/2012  |  8.8.2012

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací (*.doc, 47 KB)

č. usnesení: 0768/19/R/2012  |  8.8.2012

Stanovení měsíčního platu ředitelce MŠ, Praha 4, Vejvanovského 1610 (*.doc, 44 KB)

č. usnesení: 0764/19/R/2012  |  8.8.2012

Rozpočtové opatření č. 67/12 - finanční vypořádání za rok 2011 (*.doc, 46.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0761/19/R/2012  |  8.8.2012

Zrušení funkčního místa (*.doc, 46.5 KB)

č. usnesení: 0747/19/R/2012  |  8.8.2012

Návrh na zrušení usnesení RMČ dne 18.4.2012 č. 0368/11/R/2012 (*.doc, 43.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0746/19/R/2012  |  8.8.2012

Výpověď z nájmu bytu panu Ing. K.M. a paní Ing. J.M. (*.doc, 45 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9775670x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load