Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28712

č. usnesení: 1539/21/R/2014  |  1.10.2014

Vyčlenění pozemků z přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy (*pdf, 18.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1538/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávek OŽP (*pdf, 19.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1535/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávek Jihoměstské majetkové a.s. č.OBJ14/514, OBJ14/480 a OBJ14/479 (*pdf, 19.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1527/21/R/2014  |  1.10.2014

Registrace zájemců o nájem bytu - pokračování (*pdf, 20.28 KB)

č. usnesení: 1510/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.8 v čp.1505, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 20.94 KB)

č. usnesení: 1509/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.77 v čp.1621, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*pdf, 21 KB)

č. usnesení: 1508/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.70 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 20.79 KB)

č. usnesení: 1507/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.613 v čp.1816, ul. Láskova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.2 KB)

č. usnesení: 1505/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.48 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 21 KB)

č. usnesení: 1504/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.47 v čp.1566, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 20.96 KB)

č. usnesení: 1503/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.4 v čp.1511, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 20.56 KB)

č. usnesení: 1502/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.33 v čp.1389, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*pdf, 20.89 KB)

č. usnesení: 1500/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.25 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 21.11 KB)

č. usnesení: 1499/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.20 v čp.522, ul. Emilie Hyblerové, k.ú. Háje (*pdf, 21.05 KB)

č. usnesení: 1498/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.19 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 21.28 KB)

č. usnesení: 1497/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.19 v čp.1389, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*pdf, 19.97 KB)

č. usnesení: 1496/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18 v čp.1531, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 21 KB)

č. usnesení: 1495/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.17 v čp.878, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*pdf, 21.26 KB)

č. usnesení: 1494/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.17 v čp.1506, ul. Křejpského 1506, k.ú. Chodov (*pdf, 20.99 KB)

č. usnesení: 1493/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.17 v čp.1384, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.17 KB)

č. usnesení: 1491/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.122 v čp.1641, ul. Brandlova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.04 KB)

č. usnesení: 1490/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.106 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*pdf, 21.15 KB)

č. usnesení: 1489/21/R/2014  |  1.10.2014

Umístění sídla podnikání v bytě č.10 v čp.1509, ul. Křejpského, k.ú. Chodov (*pdf, 20.81 KB)

č. usnesení: 1488/21/R/2014  |  1.10.2014

Výzva k předání pozemků pro Základní školu, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400, IČ 61388483 (*pdf, 19.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1487/21/R/2014  |  1.10.2014

Odpis pohledávky za společností Pro Bohemia spol. s r.o., IČ 45148881 (*pdf, 20.06 KB)

č. usnesení: 1486/21/R/2014  |  1.10.2014

Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 519-15 v 1. NP objektu čp. 519, ulice Hviezdoslavova, Praha 4 (*pdf, 20.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1480/21/R/2014  |  1.10.2014

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1680/11 a 1680/12 v k. ú. Chodov panu Luong Duc Tuyen (*pdf, 20.63 KB)

č. usnesení: 1474/21/R/2014  |  1.10.2014

Podstatné body programu shromáždění vlastníků jednotek Modletická č.p. 1390 (*pdf, 18.81 KB)

č. usnesení: 1473/21/R/2014  |  1.10.2014

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30 v čp. 1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 20.96 KB)

č. usnesení: 1472/21/R/2014  |  1.10.2014

Změna v rejstříku škol - Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 (*pdf, 19.29 KB)

č. usnesení: 1471/21/R/2014  |  1.10.2014

Vyjádření MČ k založení základní školy " Scio škola - základní škola, s.r.o." (*pdf, 18.94 KB)

č. usnesení: 1470/21/R/2014  |  1.10.2014

Vyjádření MČ k navýšení kapacity Základní školy Klíček (*pdf, 19.42 KB)

č. usnesení: 1469/21/R/2014  |  1.10.2014

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací (*pdf, 20.92 KB)

č. usnesení: 1466/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.96 v čp.534, ul.Anny Drabíkové, Praha 4 (*pdf, 21.37 KB)

č. usnesení: 1465/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.70 v čp.534, ul.Anny Drabíkové, Praha 4 (*pdf, 21.18 KB)

č. usnesení: 1464/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.39 v čp.1601, ul.Podjavorinské, Praha 4 (*pdf, 20.85 KB)

č. usnesení: 1463/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.36 v čp.736, ul.Bajkonurská, Praha 4 (*pdf, 20.85 KB)

č. usnesení: 1462/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.27 v čp.1392, ul.Ke Kateřinkám, Praha 4 (*pdf, 20.84 KB)

č. usnesení: 1461/21/R/2014  |  1.10.2014

Byt ze sociálních důvodů č.26 v čp.1568, ul.Bachova, Praha 4 (*pdf, 21.06 KB)

č. usnesení: 1460/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávky OSVZ č. 2014/0626 (*pdf, 18.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1459/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávek OSVZ (*pdf, 19.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1458/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávek Jihoměstské majetkové a.s.č.OBJ14/257 a č.OBJ14/258 (*pdf, 18.98 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1457/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávky OŠK na nákup osušek pro vítání občánků (*pdf, 19.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1455/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávky OŠK na akci Den pro děti u Milíčovského statku (*pdf, 19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1450/21/R/2014  |  1.10.2014

Rozpočtové opatření č. 129/14 - zvýšení rozpočtu o dotaci na integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) (*pdf, 19.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1447/21/R/2014  |  1.10.2014

Jednorázové odměny členům výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2014 (*pdf, 18.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1445/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení žádosti o připojení objektu ZŠ s Rvj K Milíčovu 674 na poplachový monitorovací systém hl.m.Prahy (*pdf, 19.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1444/21/R/2014  |  1.10.2014

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 18.69 KB)

č. usnesení: 1443/21/R/2014  |  1.10.2014

Seznam odborného tisku na rok 2015 (*pdf, 18.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1442/21/R/2014  |  1.10.2014

Schválení objednávky za OKT - OHS (*pdf, 18.83 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9852045x | Ing. David Salát
load