Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0357/16/R/2022  |  11.4.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1390 formou per rollam (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0355/16/R/2022  |  11.4.2022

Park Háje - Domov pro seniory, architektonická studie (*pdf, 13.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0352/16/R/2022  |  11.4.2022

Bytový dům Ovčárna, ul. Gregorova (*pdf, 13.78 KB)

č. usnesení: 0349/16/R/2022  |  11.4.2022

Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji městské části Praha 11 (*pdf, 12.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0348/16/R/2022  |  11.4.2022

Schválení smlouvy o dílo SM2200000205 - Objemová studie - možnosti stavby atletického tunelu v areálu ZŠ K Milíčovu 674 (*pdf, 13.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0347/16/R/2022  |  11.4.2022

Dohoda o vzájemném vypořádání práv a závazků (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0342/16/R/2022  |  11.4.2022

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2117/312 v k. ú. Chodov (*pdf, 12.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0341/16/R/2022  |  11.4.2022

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. SM9600874055 ze dne 04.01.1996, nájemce Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782 (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0340/16/R/2022  |  11.4.2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SM2000874057 ze dne 01.08.2020, nájemce Háje reality s.r.o., IČO 01723651 (*pdf, 13.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0338/16/R/2022  |  11.4.2022

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje (*pdf, 15 KB)

č. usnesení: 0320/16/R/2022  |  11.4.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2117/331 a 2117/336 k. ú. Chodov pro SV Hrdličkova 2177, Blatenská 2178, 2179 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0318/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s. N.G. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0316/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.F. - obnova nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 0315/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0314/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0313/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.08 KB)

č. usnesení: 0312/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.H. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0311/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.B. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.35 KB)

č. usnesení: 0310/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s M.B. dohodou (*pdf, 13.65 KB)

č. usnesení: 0309/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s J.K. dohodou (*pdf, 13.5 KB)

č. usnesení: 0308/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s G.K. dohodou (*pdf, 13.71 KB)

č. usnesení: 0307/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.T. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

č. usnesení: 0306/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.S. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.12 KB)

č. usnesení: 0305/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.M. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 0304/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0303/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0302/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.Š. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 0301/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.M. – 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 0300/16/R/2022  |  11.4.2022

Zřízení přípravné třídy u ZŠ zřízené MČ Praha 11 (*pdf, 13.13 KB)

č. usnesení: 0299/16/R/2022  |  11.4.2022

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro školní rok 2022/2023 (*pdf, 13.31 KB)

č. usnesení: 0298/16/R/2022  |  11.4.2022

Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí (*pdf, 13.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0296/16/R/2022  |  11.4.2022

Dotační program pro oblast kultury na rok 2022 - výběr projektů podaných do 1. kola (*pdf, 13.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0291/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu mlžítka od společnosti PVK a. s. (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0290/16/R/2022  |  11.4.2022

Dotační program pro oblast životního prostředí na rok 2022 (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0288/16/R/2022  |  11.4.2022

Změny směrnice S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0287/16/R/2022  |  11.4.2022

Změna směrnice S 2019/01 Podpisový řád (*pdf, 12.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0286/16/R/2022  |  11.4.2022

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 12.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0285/16/R/2022  |  11.4.2022

Prominutí poplatku a úroku z prodlení panu J.M. (*pdf, 13.57 KB)

č. usnesení: 0284/16/R/2022  |  11.4.2022

Udělení prokury (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 0281/16/R/2022  |  11.4.2022

Sociální a zdravotní komise - odvolání člena (*pdf, 12.19 KB)

č. usnesení: 0280/16/R/2022  |  11.4.2022

Komise informatiky - odvolání člena (*pdf, 12.17 KB)

č. usnesení: 0279/16/R/2022  |  11.4.2022

Dopravní komise - odvolání člena (*pdf, 12.2 KB)

č. usnesení: 0263/15/R/2022  |  4.4.2022

Bytový dům Zdiměřická a 7 parkovacích stání - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0261/15/R/2022  |  4.4.2022

Ukončení dohod v projektu „Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11“ (*pdf, 13.81 KB)

č. usnesení: 0260/15/R/2022  |  4.4.2022

Odvolání plné moci (*pdf, 13.62 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9775735x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load