Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0306/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.S. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.12 KB)

č. usnesení: 0305/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.M. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.23 KB)

č. usnesení: 0304/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.V. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0303/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. – 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0302/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.Š. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 0301/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.M. – 6. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.09 KB)

č. usnesení: 0300/16/R/2022  |  11.4.2022

Zřízení přípravné třídy u ZŠ zřízené MČ Praha 11 (*pdf, 13.13 KB)

č. usnesení: 0299/16/R/2022  |  11.4.2022

Naplněnost prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11, pro školní rok 2022/2023 (*pdf, 13.31 KB)

č. usnesení: 0298/16/R/2022  |  11.4.2022

Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí (*pdf, 13.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0296/16/R/2022  |  11.4.2022

Dotační program pro oblast kultury na rok 2022 - výběr projektů podaných do 1. kola (*pdf, 13.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0291/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu mlžítka od společnosti PVK a. s. (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0290/16/R/2022  |  11.4.2022

Dotační program pro oblast životního prostředí na rok 2022 (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0288/16/R/2022  |  11.4.2022

Změny směrnice S 2016/04 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0287/16/R/2022  |  11.4.2022

Změna směrnice S 2019/01 Podpisový řád (*pdf, 12.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0286/16/R/2022  |  11.4.2022

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 12.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0285/16/R/2022  |  11.4.2022

Prominutí poplatku a úroku z prodlení panu J.M. (*pdf, 13.57 KB)

č. usnesení: 0284/16/R/2022  |  11.4.2022

Udělení prokury (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 0281/16/R/2022  |  11.4.2022

Sociální a zdravotní komise - odvolání člena (*pdf, 12.19 KB)

č. usnesení: 0280/16/R/2022  |  11.4.2022

Komise informatiky - odvolání člena (*pdf, 12.17 KB)

č. usnesení: 0279/16/R/2022  |  11.4.2022

Dopravní komise - odvolání člena (*pdf, 12.2 KB)

č. usnesení: 0263/15/R/2022  |  4.4.2022

Bytový dům Zdiměřická a 7 parkovacích stání - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0261/15/R/2022  |  4.4.2022

Ukončení dohod v projektu „Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11“ (*pdf, 13.81 KB)

č. usnesení: 0260/15/R/2022  |  4.4.2022

Odvolání plné moci (*pdf, 13.62 KB)

č. usnesení: 0259/14/R/2022  |  28.3.2022

Dohoda o zajištění nouzového ubytování v objektu v ulici Mírového hnutí, čp. 2137, Praha 4 (*pdf, 13.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0254/14/R/2022  |  28.3.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s D.S. (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0252/14/R/2022  |  28.3.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1390 formou per rollam (*pdf, 13.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0251/13/R/2022  |  21.3.2022

Schválení uzavření smlouvy o dílo č. SM2200000212 na workoutová hřiště (*pdf, 12.52 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0246/13/R/2022  |  21.3.2022

Podstatné náležitosti darovací smlouvy - finanční dar na podporu Ukrajiny (*pdf, 14.58 KB)

č. usnesení: 0243/13/R/2022  |  21.3.2022

Rozpočet fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 2022 (*pdf, 13.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0242/13/R/2022  |  21.3.2022

Směrnice S 2022/02 Výše limitu finančních prostředků na reprezentaci, pohoštění a dary pro rok 2022 (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0240/13/R/2022  |  21.3.2022

Pokračování členství v Klubu zřizovatelů (*pdf, 12.08 KB)

č. usnesení: 0238/13/R/2022  |  21.3.2022

Svěření movitého majetku Základní škole, Praha 4, Mendelova 550 (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0237/13/R/2022  |  21.3.2022

Svěření movitého majetku Základní škole, Praha 4, Mikulova 1594 (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0236/13/R/2022  |  21.3.2022

Poskytnutí nevyužitých počítačů MČ Praha 11 Mateřské škole, Praha 4, Sulanského 693 (*pdf, 13.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0235/13/R/2022  |  21.3.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 14.54 KB)

č. usnesení: 0223/13/R/2022  |  21.3.2022

Záměr pronájmu garážového stání č. 37 v 1. nadzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 12.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0221/13/R/2022  |  21.3.2022

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. SM1200874059 ze dne 01.01.2012, nájemce ALTA COMPANY s.r.o., IČO 05870534 (*pdf, 13.35 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0216/13/R/2022  |  21.3.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/3 v k. ú. Chodov pro fyzické osoby (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/13/R/2022  |  21.3.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355 - 1356 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0210/13/R/2022  |  21.3.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Podjavorinské č. p. 1601 formou per rollam (*pdf, 13.39 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0209/13/R/2022  |  21.3.2022

Schválení Dohod o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 12.89 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0208/13/R/2022  |  21.3.2022

ODPISOVÉ PLÁNY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, zřízených MČ PRAHA 11, platné pro rok 2022 (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9708953x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load