Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0185/4/R/2016  |  9.2.2016

Zpracování projektové dokumentace umístění kříže na Chodovském hřbitově na pozemku parc. č. 2024/2, k.ú. Chodov (*pdf, 24.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0184/4/R/2016  |  9.2.2016

Zpracování projektové dokumentace odstranění stavby na pozemcích č. 3038/3 a 3038/16, k. ú. Chodov (*pdf, 24.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0183/4/R/2016  |  9.2.2016

Stavební úpravy odboru výstavby ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325/2, Praha 4 za účelem zvýšení kapacity spisovny (*pdf, 21.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0182/4/R/2016  |  9.2.2016

Regenerace bytu č. AP-04, Šalounova 2025 (*pdf, 23.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0181/4/R/2016  |  9.2.2016

Regenerace bytu č. 102 v DPS Blatenská 2146 (*pdf, 23.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0180/4/R/2016  |  9.2.2016

Projektová dokumentace stavebních úprav objektu A. Malé 955 včetně investorsko-inženýrské činnosti (*pdf, 25.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0179/4/R/2016  |  9.2.2016

Dodání a instalace rozdělovačů topných nákladů a poměrových měřidel SV a TV do objektu SANDRA, Nad Opatovem 2140 (*pdf, 24.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0178/4/R/2016  |  9.2.2016

Dodání a instalace podružných elektroměrů v objektu SANDRA Nad Opatovem 2140 - zrušení (*pdf, 19.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0177/4/R/2016  |  9.2.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se Z.H. ve veřejném zájmu (*pdf, 21.6 KB)

č. usnesení: 0176/4/R/2016  |  9.2.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L.P. – 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.26 KB)

č. usnesení: 0175/4/R/2016  |  9.2.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.Z. – 2.prodloužení nájmu bytu (*pdf, 21.49 KB)

č. usnesení: 0169/4/R/2016  |  9.2.2016

Dodatky k podnájemním smlouvám o podnájmu nebytových prostor v objektu čp. 1763, ulice Opatovská, Praha 4 (*pdf, 20.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0168/4/R/2016  |  9.2.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V. N. ve veřejném zájmu - 2. prodloužení (*pdf, 21.39 KB)

č. usnesení: 0166/4/R/2016  |  9.2.2016

Souhlas s umístěním sídla Spolku přátel ZŠ K Milíčovu (*pdf, 19.19 KB)

č. usnesení: 0163/4/R/2016  |  9.2.2016

Zvýšení naplněnosti prvních ročníků v ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11 (*pdf, 20.79 KB)

č. usnesení: 0161/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení nákupu za hotovost pro OŠK (*pdf, 19.14 KB)

č. usnesení: 0160/4/R/2016  |  9.2.2016

Zprůchodnění dešťové kanalizace vnitrobloku Blatenská, Kloboukova, Hrdličkova (*pdf, 22.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0159/4/R/2016  |  9.2.2016

Zrušení objednávky č. 2015/0236 (*pdf, 18.75 KB)

č. usnesení: 0157/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávek OŽP na monitoring ovzduší a nákup mikrotenových sáčků PESC na sběr psích exkrementů (*pdf, 19.3 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0155/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávek OKS - slavnostní obřady (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0154/4/R/2016  |  9.2.2016

Změna ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (*pdf, 19.68 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0153/4/R/2016  |  9.2.2016

Komise pro DPS a bezbariérové bytové domy - změna (*pdf, 18.86 KB)

č. usnesení: 0152/4/R/2016  |  9.2.2016

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (*pdf, 19.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0151/4/R/2016  |  9.2.2016

Jednorázové odměny členům výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2015 (*pdf, 19.29 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0148/4/R/2016  |  9.2.2016

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu čp. 1341, ulice Bohúňova, Praha 4 (*pdf, 19.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0146/4/R/2016  |  9.2.2016

Napojení objektů zařazených v projektu BJM na Multifunkční dohledové centrum a dodávka konektivity do sítě Internet (*pdf, 20.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0144/4/R/2016  |  9.2.2016

Změna využití objektu č. p. 2138 v k.ú. Chodov – ul. Leopoldova (*pdf, 20.25 KB)

č. usnesení: 0138/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávky oddělení informatiky - pořízení licence modulu GINIS PED (*pdf, 19.65 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0137/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávky - právní služby Kuncová Hana, Mgr. (*pdf, 19.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0136/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávky - právní služby Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0135/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka - oddělení personální (školení) (*pdf, 19.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0134/4/R/2016  |  9.2.2016

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka (*pdf, 20.46 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0132/4/R/2016  |  9.2.2016

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 19 KB)

č. usnesení: 0131/4/R/2016  |  9.2.2016

Rozpočet fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 2016 (*pdf, 19.61 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0130/4/R/2016  |  9.2.2016

Přehled o plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 za rok 2015 (*pdf, 18.97 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0129/4/R/2016  |  9.2.2016

Změny směrnice S 2013/05 Zásady Fondu zaměstnavatele (*pdf, 19.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0128/4/R/2016  |  9.2.2016

Změny směrnice S 2013/04 Statut Fondu zaměstnavatele (*pdf, 19.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0126/4/R/2016  |  9.2.2016

Změna směrnice S 2014/04 Podpisový řád (*pdf, 19.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0125/4/R/2016  |  9.2.2016

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 18.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0124/4/R/2016  |  9.2.2016

Změny organizační struktury Úřadu městské části Praha 11 (*pdf, 20.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0121/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení objednávky - právní služby AK Šrubař & Partners (*pdf, 19.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0120/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení objednávky - právní služby AK KŠD LEGAL s.r.o. (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0118/3/R/2016  |  26.1.2016

Změna provozní doby a úprava návštěvního řádu u sportovních hřišť (*pdf, 18.66 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0116/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení objednávky OŽP - správa parku U Chodovské tvrze (*pdf, 19.22 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0115/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení objednávky OSM č. 2016/0043 - vybudování dělící zídky v kontejnerovém stání Babákova 2160 (*pdf, 19.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0114/3/R/2016  |  26.1.2016

Stanovení měsíčního platu ředitelce příspěvkové organizace MČ Praha 11 (*pdf, 18.89 KB)

č. usnesení: 0113/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení návrhu Smlouvy o podnájmu nebytových prostor - jednorázový podnájem (ZŠ Campanus - 25. 2. 2016) (*pdf, 19.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0109/3/R/2016  |  26.1.2016

Záměr pronájmu jednotky č. 2039/208 - nebytového prostoru v objektu čp. 2039, ulice Majerského, Praha 4 (*pdf, 19.48 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0107/3/R/2016  |  26.1.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s M.K. (*pdf, 21.69 KB)

č. usnesení: 0106/3/R/2016  |  26.1.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s K.Š. a K.P. (*pdf, 21.61 KB)

č. usnesení: 0105/3/R/2016  |  26.1.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.P. (*pdf, 21.59 KB)

č. usnesení: 0104/3/R/2016  |  26.1.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.M. (*pdf, 21.67 KB)

č. usnesení: 0103/3/R/2016  |  26.1.2016

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.Š. ze sociálních důvodů (*pdf, 21.59 KB)

č. usnesení: 0102/3/R/2016  |  26.1.2016

Zrušení usnesení č.0028/1/R/2016 RMČ Praha 11 ze dne 12.1.2016 (*pdf, 18.57 KB)

č. usnesení: 0101/3/R/2016  |  26.1.2016

Žádost J.M. a J.M. o směnu vlastnictví BJ č.1571/22 a BJ č.1573/12 (*pdf, 19.59 KB)

č. usnesení: 0100/3/R/2016  |  26.1.2016

Žádost G.N. o kompenzaci nájemného – o slevu z nájemného (*pdf, 20.45 KB)

č. usnesení: 0099/3/R/2016  |  26.1.2016

Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 480 v k. ú. Chodov, PREdistribuce, a.s. (*pdf, 21.56 KB)

č. usnesení: 0097/3/R/2016  |  26.1.2016

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 617/1 v k. ú. Háje pro fyzické osoby (*pdf, 19.47 KB)

č. usnesení: 0096/3/R/2016  |  26.1.2016

Záměr uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu části pláště budovy, objekt čp. 1523, ulice Křejpského, Praha 4 (*pdf, 19.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0095/3/R/2016  |  26.1.2016

Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1950-01 v objektu čp. 1950, ulice Petýrkova, Praha 4 (*pdf, 19.41 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0094/3/R/2016  |  26.1.2016

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3271 v k.ú. Chodov, konkrétnímu zájemci JAPAPROGRES s.r.o., IČ 27453782 (*pdf, 20.1 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0093/3/R/2016  |  26.1.2016

Vzorová Smlouva o nájmu bytu a vzorový Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu (*pdf, 21.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0092/3/R/2016  |  26.1.2016

Schválení objednávky č. 2016/0042 - vypracování 14 znaleckých posudků na prodej 14 bytů obsazených nájemci (*pdf, 19.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0091/3/R/2016  |  26.1.2016

Revokace usnesení Rady městské části Praha 11 č. 1426/39/R/2015 ze dne 20.10.2015 (*pdf, 20.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0090/3/R/2016  |  26.1.2016

Registrace zájemců o nájem bytu - ukončení (*pdf, 20.08 KB)

Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 10008787x | Ing. David Salát
load