Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 1171/32/R/2015  |  1.9.2015

Zpráva o plnění hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2015 (*pdf, 19.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1170/32/R/2015  |  1.9.2015

Změna v Komisi pro likvidaci majetku (*pdf, 18.67 KB)

č. usnesení: 1169/32/R/2015  |  1.9.2015

Dar pro HZS - dovybavení hasičské stanice č. 4 - Chodov (*pdf, 19.62 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1165/30/R/2015  |  11.8.2015

Údržba zeleně a úklid veřejných ploch (část 1 až 4) (*pdf, 20.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1164/30/R/2015  |  11.8.2015

Rekonstrukce elektroinstalace budovy úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325 dle projektové dokumentace (*pdf, 22.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1163/30/R/2015  |  11.8.2015

Regenerace bytu č. A1-09 DPS Šalounova 2025 (*pdf, 23.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1162/30/R/2015  |  11.8.2015

Regenerace bytu č. 58 v DPS Blatenská 2146 (*pdf, 23.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1161/30/R/2015  |  11.8.2015

Oprava plynové kotelny Ledvinova 2015 (*pdf, 22.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1159/30/R/2015  |  11.8.2015

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3341/42 v k.ú. Chodov (*pdf, 19.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1157/30/R/2015  |  11.8.2015

Záměr pronájmu garážového stání E v objektu čp. 3125, ulice Čenětická, Praha 4 (*pdf, 19.65 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1156/30/R/2015  |  11.8.2015

Záměr pronájmu části pláště objektu čp. 874, ulice Opatovská, Praha 4, za účelem umístění reklamního zařízení (*pdf, 19.43 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1155/30/R/2015  |  11.8.2015

Záměr pronajmout garážové stání č. 32 v objektu čp. 2254, ulice Petýrkova, Praha 4 (*pdf, 19.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1151/30/R/2015  |  11.8.2015

Podstatné náležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 745 v k. ú. Háje, fyzické osobě (*pdf, 20.38 KB)

č. usnesení: 1146/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky č. 2015/0469 - vypracování znaleckého posudku na určení výše nájemného v místě a čase obvyklé (*pdf, 19.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1145/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávek JMM a.s. č. OBJ15/190 a OBJ15/399 (*pdf, 19.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1144/30/R/2015  |  11.8.2015

Oprava vstupních vestibulů DPS Blatenská 2146 včetně výměny poštovních schránek (*pdf, 22.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1143/30/R/2015  |  11.8.2015

Revokace usnesení č. 1074/29/R/2015 - Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 16.12.2009 (*pdf, 19.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1142/30/R/2015  |  11.8.2015

Smlouva o dílo - záruční servis výtahů v objektu Nad Opatovem 2140 (*pdf, 18.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1141/30/R/2015  |  11.8.2015

Smlouva o dílo na servis výtahu MŠ Květnového vítězství 1738, Praha 11, MB 100/0,4 (*pdf, 19.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1140/30/R/2015  |  11.8.2015

Souhlas s uzavřením bazénu Jedenáctka VS pro pořádání plaveckých závodů (*pdf, 20.23 KB)

č. usnesení: 1139/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky OSM č. 2015/0513 - autorský dozor rekonstrukce MŠ Janouchova (*pdf, 19.36 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1138/30/R/2015  |  11.8.2015

Smlouva o výpůjčce - značení cyklotras (*pdf, 18.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1137/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky OŠK - nákup vstupenek na plavání pro seniory (*pdf, 19.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1135/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávek OŠK - restaurování veřejných plastik (*pdf, 21.67 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1134/30/R/2015  |  11.8.2015

Smlouva o provedení stavby - Cyklostezka okolo Košíkovského potoka (*pdf, 19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1132/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávek OŽP - výměna reklamních desek u laviček, dodávka a montáž kolotoče na DH Augustinova (*pdf, 19.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1131/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení žádosti o připojení objektu Mateřské školy Sulanského 693 na poplachových monitorovací systém hl.m.Prahy (*pdf, 19.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1130/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky OKS - věcný dar Hasičskému záchrannému sboru HMP (*pdf, 19.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1129/30/R/2015  |  11.8.2015

Komise pro životní prostředí - dovolba členů (*pdf, 18.87 KB)

č. usnesení: 1128/30/R/2015  |  11.8.2015

Ocenění člena HZS a členů SDH na výzvu starosty MČ Praha 11 (*pdf, 19.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1125/30/R/2015  |  11.8.2015

Rozpočtové opatření č. 49/15 - přesun finančních prostředků na zřízení přípravných tříd v ZŠ (*pdf, 20.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1123/30/R/2015  |  11.8.2015

Rozpočtové opatření č. 47/15 - na nákup mobiliáře a vybavení do zeleně (*pdf, 19.12 KB)

č. usnesení: 1121/30/R/2015  |  11.8.2015

Zrušení usnesení ve věci rozpočtového opatření č. 29/15 - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu TJ Háje Jižní Město (*pdf, 21.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1120/30/R/2015  |  11.8.2015

Posílení investičního fondu z rezervního fondu MŠ Janouchova 671 (*pdf, 19.04 KB)

č. usnesení: 1119/30/R/2015  |  11.8.2015

Plná moc pro JUDr. Vladimíra Zoufalého, advokáta (*pdf, 20 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1118/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky - Zoufalý Vladimír, JUDr. advokát (*pdf, 19.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1117/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávky za odbor kancelář tajemníka - sociální spal (*pdf, 20.04 KB)

č. usnesení: 1116/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka - oddělení personální (školení) (*pdf, 19.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1115/30/R/2015  |  11.8.2015

Schválení objednávek za odbor kancelář tajemníka (*pdf, 20.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1113/30/R/2015  |  11.8.2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího dodavatele na "Stěhování dokumentace a pronájem 80 ks beden" (*pdf, 20.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1112/30/R/2015  |  11.8.2015

Podstatné náležitosti smluv s nájemci hrobových míst (*pdf, 18.85 KB)

č. usnesení: 1111/30/R/2015  |  11.8.2015

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1110/30/R/2015  |  11.8.2015

Smlouva o ochraně důvěrných informací (*pdf, 19.05 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1108/30/R/2015  |  11.8.2015

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 19.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1106/30/R/2015  |  11.8.2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01 (*pdf, 19.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1102/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.81 v čp.1388, ul. Modletická, k.ú. Chodov (*pdf, 21.38 KB)

č. usnesení: 1101/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.7 v čp.1568, ul. Bachova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.02 KB)

č. usnesení: 1100/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.55 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 20.66 KB)

č. usnesení: 1099/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.5 v čp.2036, ul. Majerského, k.ú. Chodov (*pdf, 21.05 KB)

č. usnesení: 1098/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.46 v čp.735, ul. Steinerova, k.ú. Háje (*pdf, 21.07 KB)

č. usnesení: 1097/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.37 v čp.1620, ul. Michnova, k.ú. Chodov (*pdf, 20.79 KB)

č. usnesení: 1096/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.29 v čp.1551, ul. Tererova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.14 KB)

č. usnesení: 1094/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.25 v čp.1392, ul. Ke Kateřinkám, k.ú. Chodov (*pdf, 21.16 KB)

č. usnesení: 1093/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.16 v čp.1574, ul. Mikulova, k.ú. Chodov (*pdf, 21.08 KB)

č. usnesení: 1092/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.14 v čp.878, ul. Anny Drabíkové, k.ú. Háje (*pdf, 21.78 KB)

č. usnesení: 1091/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.126 v čp.736, ul. Bajkonurská, k.ú. Háje (*pdf, 21.07 KB)

č. usnesení: 1088/29/R/2015  |  21.7.2015

Zrušení Sportovní Jižní Město, o.p.s. (*pdf, 19.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1087/29/R/2015  |  21.7.2015

Výpověď z nájmu bytu panu M.Ch. (*pdf, 18.92 KB)

č. usnesení: 1086/29/R/2015  |  21.7.2015

Uzavření smlouvy o nájmu bytu č.1 v čp.1573, ul. Mikulova, k.ú. Chodov (*pdf, 19.89 KB)

č. usnesení: 1084/29/R/2015  |  21.7.2015

Záměr pronajmout jednotku č. 1531/611 - nebytový prostor v objektu čp. 1531, ulice Křejpského, Praha 4 (*pdf, 19.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1083/29/R/2015  |  21.7.2015

Záměr pronajmout garážové stání č. 10 v objektu čp. 2254, ulice Petýrkova, Praha 4 (*pdf, 19.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1082/29/R/2015  |  21.7.2015

Záměr pronajmout část jednotky č. 1551/509 - nebytového prostoru v objektu čp. 1551, ulice Tererova, Praha 4 (*pdf, 19.2 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1074/29/R/2015  |  21.7.2015

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.12.2009 (*pdf, 19.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 1073/29/R/2015  |  21.7.2015

Schválení objednávky OSM č. 2015/0426 - zábradlí Brandlova (*pdf, 19.05 KB)

Přílohy usnesení:
7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9708953x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load