Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28268

č. usnesení: 0406/20/R/2022  |  2.5.2022

Změny směrnice S 2021/02 O oběhu a přezkušování účetních dokladů (*pdf, 12.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0405/20/R/2022  |  2.5.2022

Mimořádná žádost o dotaci - Help Ukraine - nadační fond (*pdf, 12.72 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0402/19/R/2022  |  25.4.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1388 formou per rollam (*pdf, 13.59 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0401/19/R/2022  |  25.4.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mendelova (*pdf, 14.74 KB)

č. usnesení: 0399/19/R/2022  |  25.4.2022

Rozpočtové opatření č. 40/22 - zvýšení rozpočtu o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 11 (*pdf, 14.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0398/19/R/2022  |  25.4.2022

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele - Opravy pozemních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11 (*pdf, 13.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0396/19/R/2022  |  25.4.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 397/230 v k. ú. Chodov pro společnost Cantine s. r. o. (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0395/19/R/2022  |  25.4.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 348/33 v k. ú. Háje pro společnost prime style s. r. o. (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0394/19/R/2022  |  25.4.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 583/154 v k. ú. Háje (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0391/19/R/2022  |  25.4.2022

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje za účelem umístění stánku (*pdf, 12.9 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0390/19/R/2022  |  25.4.2022

Skončení nájmu bytu s M.Š. dohodou (*pdf, 13.09 KB)

č. usnesení: 0387/19/R/2022  |  25.4.2022

Žádost o mimořádnou dotaci na Finanční zabezpečení provozu re-use Praha 11 v roce 2022 (*pdf, 13.44 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0385/19/R/2022  |  25.4.2022

Úprava počtu prvních tříd v základních školách, které zřizuje MČ Praha 11 (*pdf, 14.63 KB)

č. usnesení: 0382/19/R/2022  |  25.4.2022

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Campanus (*pdf, 14.78 KB)

č. usnesení: 0381/19/R/2022  |  25.4.2022

Odměny ředitelům mateřských a základních škol MČ Praha 11 za rok 2021 (*pdf, 13.29 KB)

č. usnesení: 0380/19/R/2022  |  25.4.2022

Schválení výjimky o počtu dětí a počtu tříd v Mateřské škole, Praha 4, Vejvanovského 1610 (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0379/19/R/2022  |  25.4.2022

Funkční období ředitelek mateřských škol 2022 - 2028 (*pdf, 13.75 KB)

č. usnesení: 0378/19/R/2022  |  25.4.2022

Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě č. SM1100000184 ze dne 20.04.2011 na provoz odběrného místa v ul. K Dubu (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0376/19/R/2022  |  25.4.2022

Bytový park Roztyly II - námitky účastníka řízení (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0375/19/R/2022  |  25.4.2022

Petice za odstranění komínu na pozemku parc. č. 2772/4 v k. ú. Chodov (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0372/19/R/2022  |  25.4.2022

Změny směrnice S 2019/01 Podpisový řád (*pdf, 12.8 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0371/19/R/2022  |  25.4.2022

Změny usnesení RMČ č. 0150/7/R/2019 Působnost členů Rady městské části Praha 11 (*pdf, 14.43 KB)

č. usnesení: 0365/19/R/2022  |  25.4.2022

Rozpočtové opatření č. 35/22 - přesun finančních prostředků v nedaňových příjmech (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 0362/17/R/2022  |  13.4.2022

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 21.04.2022 (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0361/17/R/2022  |  13.4.2022

Odvolání členů výborů ZMČ (*pdf, 12.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0360/17/R/2022  |  13.4.2022

Areál ledových sportů - prodej a spolupráce (*pdf, 13.06 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0357/16/R/2022  |  11.4.2022

Hlasování společenství vlastníků jednotek Modletická č. p. 1390 formou per rollam (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0355/16/R/2022  |  11.4.2022

Park Háje - Domov pro seniory, architektonická studie (*pdf, 13.45 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0352/16/R/2022  |  11.4.2022

Bytový dům Ovčárna, ul. Gregorova (*pdf, 13.78 KB)

č. usnesení: 0349/16/R/2022  |  11.4.2022

Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji městské části Praha 11 (*pdf, 12.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0348/16/R/2022  |  11.4.2022

Schválení smlouvy o dílo SM2200000205 - Objemová studie - možnosti stavby atletického tunelu v areálu ZŠ K Milíčovu 674 (*pdf, 13.57 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0347/16/R/2022  |  11.4.2022

Dohoda o vzájemném vypořádání práv a závazků (*pdf, 12.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0342/16/R/2022  |  11.4.2022

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2117/312 v k. ú. Chodov (*pdf, 12.94 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0341/16/R/2022  |  11.4.2022

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. SM9600874055 ze dne 04.01.1996, nájemce Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782 (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0340/16/R/2022  |  11.4.2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SM2000874057 ze dne 01.08.2020, nájemce Háje reality s.r.o., IČO 01723651 (*pdf, 13.33 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0338/16/R/2022  |  11.4.2022

Podstatné náležitosti smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1099/2 v k.ú. Háje (*pdf, 15 KB)

č. usnesení: 0320/16/R/2022  |  11.4.2022

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2117/331 a 2117/336 k. ú. Chodov pro SV Hrdličkova 2177, Blatenská 2178, 2179 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0318/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s. N.G. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.17 KB)

č. usnesení: 0316/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.F. - obnova nájmu bytu (*pdf, 14.98 KB)

č. usnesení: 0315/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. ve veřejném zájmu - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0314/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. - 1. nájem bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0313/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.H. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.08 KB)

č. usnesení: 0312/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s H.H. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0311/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.B. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.35 KB)

č. usnesení: 0310/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s M.B. dohodou (*pdf, 13.65 KB)

č. usnesení: 0309/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s J.K. dohodou (*pdf, 13.5 KB)

č. usnesení: 0308/16/R/2022  |  11.4.2022

Skončení nájmu bytu s G.K. dohodou (*pdf, 13.71 KB)

č. usnesení: 0307/16/R/2022  |  11.4.2022

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s V.T. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9714875x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load