Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28421

č. usnesení: 0134/8/R/2023  |  16.2.2023

Komise pro životní prostředí a veřejný prostor - jmenování člena (*pdf, 12.54 KB)

č. usnesení: 0133/8/R/2023  |  16.2.2023

Schválení Smlouvy č SM2300000069 - „Výpočetní technika 2022“ (*pdf, 13.19 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0126/8/R/2023  |  16.2.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1390/503 - nebytových prostor č.1390-03 v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4 (*pdf, 13.56 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0124/8/R/2023  |  16.2.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 348/66, k.ú. Háje, Praha 4, pro umístění staveniště a lešení (*pdf, 13.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0121/8/R/2023  |  16.2.2023

Výmaz zástavního práva - F. R. (*pdf, 14.8 KB)

č. usnesení: 0119/8/R/2023  |  16.2.2023

Schválení dodatku smlouvy o navýšení ceny technické podpory informačního systému VITA (*pdf, 13.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0118/8/R/2023  |  16.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s V.G. (*pdf, 15.4 KB)

č. usnesení: 0115/8/R/2023  |  16.2.2023

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mendelova (*pdf, 15.31 KB)

č. usnesení: 0113/8/R/2023  |  16.2.2023

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0112/8/R/2023  |  16.2.2023

Dodatek č. 5 smlouvy SM1900000166, uzavřené s Medano Estate CZ, s. r. o., IČO 06790143 (*pdf, 13.32 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0111/8/R/2023  |  16.2.2023

Schválení směrnice S 2023/02 Výše limitu finančních prostředků na reprezentaci, pohoštění a dary pro rok 2023 (*pdf, 13.08 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0110/8/R/2023  |  16.2.2023

Změny směrnice S 2023/01 Podpisový řád (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0107/8/R/2023  |  16.2.2023

Rozpracování dotazů z jednotlivých bodů 3. zasedání ZMČ, které se konalo 09.02.2023 (*pdf, 13.5 KB)

č. usnesení: 0106/8/R/2023  |  16.2.2023

Dodatek smlouvy o roznášce informačních materiálů Českou poštou, s.p. (*pdf, 12.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0105/8/R/2023  |  16.2.2023

Sportovní komise - jmenování členky (*pdf, 12.55 KB)

č. usnesení: 0104/8/R/2023  |  16.2.2023

Komise pro seniory - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.47 KB)

č. usnesení: 0103/8/R/2023  |  16.2.2023

Pověření člena zastupitelstva (*pdf, 13 KB)

č. usnesení: 0101/8/R/2023  |  16.2.2023

Rozpočet fondu zaměstnavatele MČ Praha 11 na rok 2023 (*pdf, 13.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0095/7/R/2023  |  2.2.2023

Schválení výjimky o počtu dětí a počtu tříd v MŠ, Praha 4, Anny Drabíkové 536 pro školní rok 2022/2023 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0094/7/R/2023  |  2.2.2023

Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny - jmenování člena (*pdf, 12.61 KB)

č. usnesení: 0093/7/R/2023  |  2.2.2023

Komise pro seniory - jmenování člena (*pdf, 12.23 KB)

č. usnesení: 0092/7/R/2023  |  2.2.2023

Komise pro média a informace - jmenování člena (*pdf, 12.83 KB)

č. usnesení: 0091/7/R/2023  |  2.2.2023

Komise pro kulturu a spolky - odvolání a jmenování člena (*pdf, 12.38 KB)

č. usnesení: 0090/7/R/2023  |  2.2.2023

Komise pro energetiku, technologie a inovace - jmenování člena (*pdf, 12.25 KB)

č. usnesení: 0087/7/R/2023  |  2.2.2023

Výmaz zástavního práva na BJ č. 1566/8 (*pdf, 14.57 KB)

č. usnesení: 0086/7/R/2023  |  2.2.2023

Žádost M.H. o výmaz zástavního práva (*pdf, 15.04 KB)

č. usnesení: 0085/7/R/2023  |  2.2.2023

Skončení nájmu bytu s J.K. dohodou (*pdf, 13.86 KB)

č. usnesení: 0084/7/R/2023  |  2.2.2023

Spádové obvody ZŠ - návrh změn obecně závazné vyhlášky (*pdf, 12.79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0082/7/R/2023  |  2.2.2023

Bytový park Roztyly II - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.5 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0081/6/R/2023  |  26.1.2023

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 09.02.2023 (*pdf, 12.83 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0080/6/R/2023  |  26.1.2023

Zásady pro udělování čestného občanství a ceny MČ Praha 11 (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0079/6/R/2023  |  26.1.2023

Komunitní centrum Roztyly - žádost (*pdf, 13.18 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0078/6/R/2023  |  26.1.2023

Komunitní centrum Roztyly - změna Stanov společnosti Jihoměstská sociální a.s. (*pdf, 13.25 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0077/6/R/2023  |  26.1.2023

Skončení nájmu dvou bytů s Help Ukraine - nadační fond dohodou (*pdf, 13.78 KB)

č. usnesení: 0072/6/R/2023  |  26.1.2023

Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 (*pdf, 14.72 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0071/6/R/2023  |  26.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Tererova č. p. 1355-1356 formou per rollam (*pdf, 13.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0069/6/R/2023  |  26.1.2023

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou organizací ZŠ Mikulova (*pdf, 14.9 KB)

č. usnesení: 0067/6/R/2023  |  26.1.2023

Zřízení - Sportovní komise (*pdf, 13.93 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0062/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Sociální a zdravotní komise (*pdf, 13.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0061/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro životní prostředí a veřejný prostor (*pdf, 13.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0060/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny (*pdf, 13.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0059/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro seniory (*pdf, 13.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0058/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro média a informace (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0057/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro majetek, investice a dotace (*pdf, 13.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0056/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro likvidaci majetku (*pdf, 14.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0055/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro kulturu a spolky (*pdf, 13.91 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0054/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro informatiku a digitalizaci (*pdf, 13.87 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0053/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Komise pro energetiku, technologii a inovace (*pdf, 13.6 KB)

č. usnesení: 0052/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Bytová komise (*pdf, 13.81 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0051/4/R/2023  |  19.1.2023

Zřízení - Bezpečnostní komise (*pdf, 13.63 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0045/4/R/2023  |  19.1.2023

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele - "Výpočetní technika 2022" (*pdf, 14.07 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0044/4/R/2023  |  19.1.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Křejpského č. p. 1508-1509-1510-1511 (*pdf, 13.88 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0042/3/R/2023  |  12.1.2023

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 14.23 KB)

č. usnesení: 0040/3/R/2023  |  12.1.2023

Změna v rejstříku škol a školských zařízení - výmaz školního klubu (*pdf, 13.56 KB)

č. usnesení: 0038/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s L. B. ze sociálních důvodů - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.12 KB)

č. usnesení: 0037/3/R/2023  |  12.1.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J. Pe. ze sociálních důvodů (*pdf, 14.93 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9775735x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load