Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 28420

č. usnesení: 0233/12/R/2023  |  9.3.2023

Pracovní skupina pro byty zvláštního určení (*pdf, 12.13 KB)

č. usnesení: 0232/12/R/2023  |  9.3.2023

Komise pro životní prostředí a veřejný prostor - jmenování členky (*pdf, 12.23 KB)

č. usnesení: 0230/12/R/2023  |  9.3.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s I.M. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.52 KB)

č. usnesení: 0228/12/R/2023  |  9.3.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J. B. ze sociálních důvodů - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.31 KB)

č. usnesení: 0227/12/R/2023  |  9.3.2023

Národní síť zdravých měst (*pdf, 13.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0226/12/R/2023  |  9.3.2023

Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě SM1600000281 (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0224/12/R/2023  |  9.3.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov pro restauraci Řízkovna & Pizzerie Jižní Město (*pdf, 13.58 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0221/12/R/2023  |  9.3.2023

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2336/52 v k. ú. Chodov pro Společenství vlastníků jednotek Majerského 2034-2035-2036 (*pdf, 13.28 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0219/12/R/2023  |  9.3.2023

Odpis pohledávky za společností MEDICAMENTUM s.r.o., IČO 26697734, ve výši 664.417 Kč (*pdf, 13.92 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0217/12/R/2023  |  9.3.2023

Odpis pohledávky za spol. INTEV V & V s.r.o., IČO 24803456, ve výši 264.654 Kč (*pdf, 14.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0211/12/R/2023  |  9.3.2023

Rezidence Tatarkova - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.64 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0208/12/R/2023  |  9.3.2023

Změna směrnice S 2017/06 K poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (*pdf, 13.47 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0207/12/R/2023  |  9.3.2023

Kontrolní výbor - rezignace a nové jmenování předsedy (*pdf, 12.99 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0206/12/R/2023  |  9.3.2023

Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny - rezignace členky (*pdf, 12.31 KB)

č. usnesení: 0202/11/R/2023  |  2.3.2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. VYP/32/03/000028/2019 (*pdf, 12.69 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0201/11/R/2023  |  2.3.2023

Zrušení usnesení RMČ č. 0186/10/R/2023 (*pdf, 12.64 KB)

č. usnesení: 0200/11/R/2023  |  2.3.2023

Schválení objednávky č. 2023/0288 - oprava bytu č. 78 v ulici Michnova č. p. 1621. (*pdf, 13.04 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0199/11/R/2023  |  2.3.2023

Hlasování společenství vlastníků jednotek Jažlovická č. p. 1314-1315 (*pdf, 13.37 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0196/11/R/2023  |  2.3.2023

Záměr pronájmu garážového stání č. 13 v 1. nadzemním podlaží v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (*pdf, 13.42 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0195/11/R/2023  |  2.3.2023

Upuštění od vymáhání nároku na náhradu škody v civilním řízení (*pdf, 14.77 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0193/11/R/2023  |  2.3.2023

Podstatné náležitosti smlouvy o zajištění a organizaci Farmářských trhů 2023 (*pdf, 14.84 KB)

č. usnesení: 0192/11/R/2023  |  2.3.2023

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Jihoměstská majetková a.s. - převolba dozorčí rady společnosti (*pdf, 13.4 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0191/11/R/2023  |  2.3.2023

Redakční rada Klíče (*pdf, 12.27 KB)

č. usnesení: 0190/11/R/2023  |  2.3.2023

Schválení Dohod o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov (*pdf, 13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0189/11/R/2023  |  2.3.2023

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - opětovné zvolení (*pdf, 13.12 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0186/10/R/2023  |  28.2.2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování dohledových služeb (*pdf, 12.73 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0185/9/R/2023  |  23.2.2023

Změna návštěvního řádu na sportovním hřišti při ul. K Jezeru - V Hájích (*pdf, 13.01 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0181/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se spol. FYZIOklinika s.r.o. – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 16.47 KB)

č. usnesení: 0180/9/R/2023  |  23.2.2023

Žádost M.S. a A.C. o výmaz zástavního práva (*pdf, 15.1 KB)

č. usnesení: 0179/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A. El-D. - obnova nájmu bytu (*pdf, 15.07 KB)

č. usnesení: 0178/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0177/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.K. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0175/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.D. ve veřejném zájmu - 1. nájem bytu (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0174/9/R/2023  |  23.2.2023

Přechod nájmu bytu na F.J. a uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.J. – 1. nájem bytu (*pdf, 15.7 KB)

č. usnesení: 0173/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s E.M. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.27 KB)

č. usnesení: 0172/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.L. - 5. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.11 KB)

č. usnesení: 0171/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s F.R. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.97 KB)

č. usnesení: 0170/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s D.N. - 7. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 14.91 KB)

č. usnesení: 0169/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.R. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.18 KB)

č. usnesení: 0168/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.M. a Z.M. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 0167/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.Z. ve veřejném zájmu – 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.22 KB)

č. usnesení: 0166/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu se S.V. ve veřejném zájmu – 1. nájem bytu (*pdf, 15.06 KB)

č. usnesení: 0165/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s E.T. ve veřejném zájmu – 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.31 KB)

č. usnesení: 0164/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s K.L. - 2. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.02 KB)

č. usnesení: 0163/9/R/2023  |  23.2.2023

Žádost J.S. o uzavření smlouvy o nájmu bytu - druhá obnova nájmu bytu (*pdf, 13.25 KB)

č. usnesení: 0162/9/R/2023  |  23.2.2023

Žádost D.P. o výměnu bytu (*pdf, 13.2 KB)

č. usnesení: 0161/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s P.Z. – výměna bytu (*pdf, 15.25 KB)

č. usnesení: 0160/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s A.P. - 1. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.1 KB)

č. usnesení: 0159/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s R.T. – obnova nájmu bytu (*pdf, 15.01 KB)

č. usnesení: 0158/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s M.S. - 3. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.15 KB)

č. usnesení: 0157/9/R/2023  |  23.2.2023

Uzavření smlouvy o nájmu bytu s J.S. - 4. prodloužení nájmu bytu (*pdf, 15.24 KB)

č. usnesení: 0155/9/R/2023  |  23.2.2023

Záměr pronájmu jednotky č. 1744/203 - nebytového prostoru č. 1744-02 v domě v ulici Valentova, čp. 1744, Praha 4 (*pdf, 13.34 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0153/9/R/2023  |  23.2.2023

Žádosti MČ Praha 11 o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu HMP na rok 2023 (*pdf, 14.49 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0149/9/R/2023  |  23.2.2023

Změny směrnice S 01 Organizační řád (*pdf, 12.74 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0148/9/R/2023  |  23.2.2023

Pracovní skupiny - zrušení (*pdf, 13.65 KB)

č. usnesení: 0146/9/R/2023  |  23.2.2023

Výpověď z nájmu bytu paní E. B. (*pdf, 12.96 KB)

č. usnesení: 0145/9/R/2023  |  23.2.2023

Jednorázové odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2022 (*pdf, 12.95 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0144/9/R/2023  |  23.2.2023

Jednorázové odměny členům komisí RMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2022 (*pdf, 12.78 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0134/8/R/2023  |  16.2.2023

Komise pro životní prostředí a veřejný prostor - jmenování člena (*pdf, 12.54 KB)

7.12.2005 14:07:54 | přečteno 9764825x | Ing. David Salát
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load