Usnesení RMČ

Vyhledávání v usneseních
text nebo číslo usnesení:
od data:
do data:
 

Vyhledaných záznamů celkem: 29038

č. usnesení: 0851/40/R/2023  |  13.9.2023  |  Hlasování

Schválení účasti na semináři Národní sítě Zdravých měst (*pdf, 13.6 KB)

č. usnesení: 0849/40/R/2023  |  13.9.2023  |  Hlasování

Odpověď na petici č. P/4/2023 "Za obnovení systému provozu sportovního hřiště K Jezeru, P-11 do obdoby let 2010–2022" (*pdf, 13.79 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0848/40/R/2023  |  13.9.2023  |  Hlasování

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3008 a 2993/3 v k. ú. Chodov pro společnost YIT Stavo s. r. o. (*pdf, 13.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0842/40/R/2023  |  13.9.2023  |  Hlasování

Polyfunkční komplex Opatov - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.38 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0841/40/R/2023  |  13.9.2023  |  Hlasování

Podnět na změnu ÚPn v lokalitě Horní Roztyly na pozemku parc. č. 3363 v k. ú. Chodov (*pdf, 13.69 KB)

č. usnesení: 0837/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Schválení Smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2796; v kat. území Chodov SM2300000776 (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0836/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Ocenění pracovníků Integrovaného záchranného systému (*pdf, 12.7 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0835/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Schválení výjimek o počtu dětí a počtu tříd v mateřských školách Prahy 11 pro školní rok 2023/2024 (*pdf, 13.24 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0834/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2336/52 v k. ú. Chodov, ul. Majerského (*pdf, 13.26 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0833/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1696/2 v k. ú. Chodov pro společnost PREdistribuce, a. s. (*pdf, 13.21 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0832/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Administrativní budova Chodov - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.55 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0831/39/R/2023  |  6.9.2023  |  Hlasování

Likvidace hmotného majetku (*pdf, 14.31 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0830/38/R/2023  |  1.9.2023  |  Hlasování

Zajištění finančních prostředků pro KJM o.p.s. (*pdf, 13.78 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0829/38/R/2023  |  1.9.2023  |  Hlasování

Rámcový návrh řešení situace v KJM, o.p.s (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0828/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 konaného dne 07.09.2023 (*pdf, 12.76 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0827/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11 (*pdf, 14.51 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0825/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Změna Stanov společnosti Jihoměstská majetková, a.s. (*pdf, 13.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0822/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Poskytnutí souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Chodov (*pdf, 15.27 KB)

č. usnesení: 0821/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Dodatek č. 2 ke smlouvě SM2300000498 o poskytování dohledových služeb (*pdf, 12.85 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0819/36/R/2023  |  29.8.2023  |  Hlasování

Finanční výbor - rezignace člena (*pdf, 13.09 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0816/35/R/2023  |  28.8.2023  |  Hlasování

Situace ve společnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s. (*pdf, 15.05 KB)

č. usnesení: 0815/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Schválení objednávky JMM a.s. č. OBJ 23/731 (*pdf, 12.96 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0814/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Záměr změn nájemních smluv o nájmu garážových stání v objektu v ulici Čenětická, čp. 3125, Praha 4 (*pdf, 13.16 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0812/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Dohoda o splátkách ke splnění dluhu, dlužník Aqua Sport Club s.r.o., IČO 02653389 (*pdf, 14.54 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0810/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Smlouva o zajištění stravování zaměstnanců MČ (*pdf, 12.82 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0808/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Komise pro seniory - jmenování (*pdf, 12.23 KB)

č. usnesení: 0807/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Komise pro kulturu a spolky - jmenování (*pdf, 12.6 KB)

č. usnesení: 0806/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Komise pro energetiku, technologie a inovace - jmenování (*pdf, 12.49 KB)

č. usnesení: 0805/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Bytová komise - jmenování (*pdf, 12.46 KB)

č. usnesení: 0804/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Bezpečnostní komise - jmenování (*pdf, 12.56 KB)

č. usnesení: 0803/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s P.H. a J.H. (*pdf, 15.45 KB)

č. usnesení: 0802/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s J.S. (*pdf, 15.26 KB)

č. usnesení: 0798/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 536/347 v k. ú. Háje fyzickým osobám (*pdf, 14.17 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0797/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1179/70 v k. ú. Háje pro podnikající fyzickou osobu (*pdf, 13.23 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0790/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Schválení prováděcí smlouvy SM2300000511 o nákupu aktivních prvků přes rámcovou smlouvu MV ČR (*pdf, 13.15 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0786/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Schválení rozhodnutí na nákup osobního automobilu - elektromobilu a podepsání závazné objednávky (*pdf, 13.27 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0785/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Změny usnesení RMČ č. 1324/56/R/2022 ze dne 27.12.2022 (*pdf, 12.9 KB)

č. usnesení: 0784/34/R/2023  |  24.8.2023  |  Hlasování

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s AK Šafář & Partners, s.r.o. (*pdf, 13.14 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0769/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Výmaz zástavního práva na BJ č. 1356/111 (*pdf, 14.72 KB)

č. usnesení: 0768/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Výmaz zástavního práva na BJ č. 735/99 (*pdf, 14.88 KB)

č. usnesení: 0767/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Skončení nájmu bytu s V.N. dohodou (*pdf, 13.73 KB)

č. usnesení: 0766/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Skončení nájmu bytu s M.D. dohodou (*pdf, 13.68 KB)

č. usnesení: 0763/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Schválení smlouvy o dílo SM2300000754 - „MŠ Madolinka, Modletická 1402 - rekonstrukce varny“ (*pdf, 13.53 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0761/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 - výběr projektů podaných do 2. kola (*pdf, 13.75 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0760/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s. (*pdf, 14.52 KB)

č. usnesení: 0759/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Dodatek č. 1 rámcové smlouvy SM1500001112 o zajištění malířských a lakýrnických služeb (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0758/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Směrnice S 2023/06 Postup při podávání, prověřování a evidování oznámení (*pdf, 13.03 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0757/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Směrnice S 2023/05 Pohledávky – předpis, opravné položky, odpis a vyřazení (*pdf, 13.11 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0756/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Směrnice S 2023/04 Likvidace majetku (*pdf, 13.13 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0755/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Změny směrnice S 2018/05 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek (*pdf, 13.02 KB)

Přílohy usnesení:
č. usnesení: 0753/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Stanovení dnů pro uzavírání manželství mimo obřadní síň (*pdf, 13.33 KB)

č. usnesení: 0752/33/R/2023  |  10.8.2023  |  Hlasování

Stavební úpravy objektu "SKYLINE", Čenětická 2413/1a - odvolání účastníka řízení (*pdf, 13.58 KB)

Přílohy usnesení:
Vytvořeno 7.12.2005 14:07:54 | přečteno 10009072x | Ing. David Salát
load