Operační program Praha - Konkurenceschopnost Evropský fond pro regionální rozvoj Projekt Sluneční škola ZŠ K Milíčovu

Operační program Praha – Konkurenceschopnost
www.oppk.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz

ZŠ K Milíčovu
www.zsmilicov.cz

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti