Operační program Praha - Konkurenceschopnost Evropský fond pro regionální rozvoj Projekt Sluneční škola ZŠ K Milíčovu

V současné době je na území MČ Praha 11 realizován projekt s názvem Sluneční škola ZŠ k Milíčovu. Jedná se o zateplení budovy základní školy spojené s instalací fotovoltaických panelů. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ Praha 11.

Hlavním cílem realizace projektu je potřeba snížení energetické náročnosti školy, emisí skleníkových plynů a aktivní podpora environmentálního zdrojů energie.

Instalací fotovoltaických panelů na objekt A2 základní školy K Milíčovu bude spotřeba energie snížena na 68 %. Objekt se tak dostane z předchozího velmi nevyhovujícího stupně F (149 %) na stupeň B, který splňuje všechny současně legislativní a normové požadavky ČSN 73 0540-2. Rozdíl mezi přechozím a budoucím stupněm energetické náročnosti činí 81 %.

Budova základní školy se dočká celkového zateplení, které je z dlouhodobého hlediska a přínosů v oblasti úspor energie vhodným řešením. Rekonstrukce objektu rovněž zahrnuje kompletní výměnu osvětlovací soustavy, svítidel, elektrických rozvodů, vnitřních kanalizací, rozvodů vody a v neposlední řadě i úpravy interiérů (šatny, sociální zařízení atd).

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly 59 465 726 Kč.

Generálním dodavatelem stavby je společnost BAU Plus, a.s.

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti