Operační program Praha - Konkurenceschopnost Evropský fond pro regionální rozvoj Projekt Sluneční škola ZŠ K Milíčovu

Fotodokumentace před realizací projektu

Obr. 1 Obr. 12

Fotodokumentace ze stavby

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7

Fotodokumentace stavu po realizaci projektu

Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti